Aanbevelingen wetsvoorstel bronbescherming

woensdag 22 oktober 2014

De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming heeft een uitgebreide reactie geschreven op het wetsvoorstel, waarin het recht van journalisten om hun bron te beschermen wettelijk wordt vastgelegd. Vorige maand is het wetsvoorstel voor bronbescherming naar de Tweede Kamer gegaan. In een brief aan de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken geeft de Studiecommissie tien aanbevelingen. Deze worden ondersteund door NVJ, NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en het Persvrijheidsfonds.

Het doet de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht deugd dat de Nederlandse wetgever gehoor geeft aan de opdracht die vanuit de jurisprudentie van het EHRM al geruime tijd doorklonk: het waarborgen van journalistieke bronbescherming. Met name in de vorm van rechterlijke toetsing voorafgaand aan het inzetten van opsporings- of dwangmiddelen tegen journalisten. De Studiecommissie ziet, vanuit de eisen die EVRM en EHRM aan journalistieke bronbescherming stellen, een tiental aandachtspunten die zij schriftelijk aan de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken heeft gestuurd.

De NVJ zal in de komende tijd in gesprek gaan met de Kamerleden over dit onderwerp, voorafgaand aan de behandeling in de Tweede Kamer.