Aanbod werkgevers cao Publieke Omroep 2019 nog niet toekomstbestendig

donderdag 7 november 2019

Vorige week werd duidelijk dat het bereiken van een cao-akkoord nog niet mogelijk is. De onderhandelingsdelegatie namens de NVJ wil graag van de programmamakers weten wat zij van de huidige voorstellen vinden. Sinds begin deze week kunnen omroepleden hun voorkeur uitspreken.

De NVJ zet in op een toekomstbestendige publieke omroep met voldoende tijd en financiële middelen voor programmamakers om hun vakmanschap te vertalen in journalistiek en informatieve programma’s van hoge kwaliteit. Daarvoor zijn continuïteit, medezeggenschap, waardering voor- en investering in de programmamakers basisvoorwaarden. Om dit te bereiken hebben programmamakers goede werkomstandigheden en een passende beloning nodig.

De cao-partijen zijn met betrekking tot de beloning in de afgelopen maanden in diverse gesprekken hard geprobeerd om tot een akkoord te komen. Gelet op het feit dat het eindvoorstel van de werkgevers ontoereikend is, kunnen we de cao-onderhandelingen hervatten nadat ons mandaat duidelijk is. Daarom leggen wij de eindstand aan jullie voor en vragen jullie om ons te steunen het bereikte resultaat te verbeteren.

Eindaanbod werkgevers en voorstel NVJ

  • Eind augustus: eerste aanbod werkgevers: 1,5% per 1 juli 2019, 1,5% per 1 januari 2020
  • Eind oktober: eindvoorstel werkgevers: 4,5% structureel. Bestaande uit: structureel 1,5% per 1 oktober 2019, 2,0% per 1 januari 2020 en 1% per 1 oktober 2020. Incidenteel: 2% over 2019.

De NVJ wil een passende beloning voor programmamakers realiseren:

  • Structureel 5,5% plus 2% incidenteel voor 2019. Bestaande uit: structureel 2% per 1 oktober 2019, 2,5% per 1 januari 2020 en 1% per 1 oktober 2020. Incidenteel: 2% over 2019.

Waarom is een structurele verbetering nodig?

Het is fijn dat er na de vele formele en informele gesprekken tussen de werkgevers- en werknemersdelegaties meer geld komt. Maar op structureel niveau is de loonsverbetering in onze optiek onvoldoende. Het tekort zit vooral in 2019. Met een inflatie van 2,7% in 2019 wordt de koopkracht in 2019 niet gecompenseerd met een aanbod van 1,5%. De incidentele 2% betreft een tijdelijke reparatie. Het werkgeversaanbod loopt fors uit de pas in vergelijking met loonsverhogingen die andere publieke sectoren hebben gekregen.

Hierbij speelt mee dat de bezuinigingen bij de Publieke Omroep door meerdere kabinetten de loonontwikkelingen voor programmamakers op achterstand hebben geplaatst. Gezien de visiebrief van minister Arie Slob duurt die dalende lijn in de komende jaren verder voort.

De NVJ heeft zeer serieus rekening gehouden met de financiële omstandigheden waarin de Publieke Omroep verkeert. Zo is zij tot het laatste voorstel gekomen. Met dit voorstel is het verschil met het eindvoorstel van de werkgevers erg verkleind. Helaas zijn de werkgevers daarmee niet akkoord gegaan. Het NVJ-eindvoorstel, 5,5% structureel over 2 jaar, houdt rekening met de positie van de publieke omroepen, maar geeft wel de minimale erkenning en compensatie, die de makers na jaren achterblijven op inflatie verdienen.

Ledenraadpleging

De NVJ wil graag verder praten met de werkgevers, maar heeft hierbij de steun nodig van haar leden om het huidige loonvoorstel van de werkgevers te verbeteren.

Wil je hierover praten met de NVJ?

De NVJ komt graag bij je langs om haar voorstel te bespreken. Heb je interesse in een meeting? Stuur dan een e-mail naar omroepsecretaris Wais Shirbaz, wshirbaz@nvj.nl

Heb je vragen, opmerkingen of wil je ons actief helpen, stuur dan gerust een e-mail naar omroep@nvj.nl