Aanmelden ‘Plasterk-regeling’ naar januari

dinsdag 22 december 2009

In tegenstelling tot eerdere berichten is de termijn waarop bedrijven zich kunnen aanmelden voor de Stimuleringsregeling OCW, de zogenoemde Plasterk-regeling, uitgesteld. In verband met de vele uitzonderingsbepalingen die gelden, zijn de NVJ, NDP en het Stimuleringsfonds voor de Pers nog druk doende met de invulling van de regeling en de voorwaarden. De NVJ verwacht dat bedrijven zich in de loop van januari kunnen aanmelden.

De Stimuleringsregeling OCW maakt het mogelijk dat zestig jonge journalisten in 2010 en 2011 ervaring kunnen opdoen bij dagbladen, opinieweekbladen en indirect ook voor nieuwsbladen.
Doelstelling is om de verjonging en vernieuwing van redacties een belangrijke impuls te geven. In de praktijk dreigen juist jonge journalisten de dupe te worden van de bezuinigingen die dagbladen en opinieweekbladen moeten doorvoeren om het hoofd boven water te houden.