Actiebereidheid ‘Maarssen’

dinsdag 21 april 2009

Medewerkers van de uitgeefgroep gezondheidszorg van Reed Business in Maarssen richten een actiecomité op dat zich verzet tegen de verhuizing van de gezondheidsbladen naar Doetinchem. Reed Business sluit eind dit jaar haar vestiging in Maarssen.

Zo’n 70 medewerkers van de uitgeefgroep gezondheidszorg Reed Business waren dinsdagochtend aanwezig bij de bijeenkomst die de NVJ organiseerde. Aanleiding was de voorgenomen sluiting van Maarssen en het plan om gezondheidszorg in Doetinchem onder te brengen. Het actiecomité stelt een lijst van 50 vragen op die voorgelegd wordt aan directeur Marianne van Leeuwen. De eerste optie die het comité voorstelt is te blijven in de buurt van Maarssen; de tweede optie is een verhuizing naar de Elsevier-vestiging in Amsterdam. Als Reed Business vasthoudt aan haar plannen zijn de medewerkers bereid om acties te voeren.

‘Gezien de aanwezigheid van vrijwel alle medewerkers, zowel redacteuren als hoofdredacteuren, voelen wij ons enorm gesterkt in de onderhandelingen met de directie aanstaande donderdag’, zegt NVJ secretaris Yvonne Dankfort. ‘Reed Business heeft louter gekeken naar de financiële kant van de zaak en niet naar de inhoudelijke. Juist in de buurt van Maarssen zijn veel overkoepelende instellingen in de gezondheidszorg gehuisvest. Dat maakte de vestiging voor deze uitgeefgroep juist zo aantrekkelijk. Uit een enquête blijkt bovendien dat voor 50 tot 70 procent van de medewerkers de reistijd naar Doetinchem onhaalbaar is. Sommige medewerkers wonen zelfs in Haarlem.’