Acties fotojournalisten en eventuele consequenties

dinsdag 22 januari 2019

Een actie is nooit zonder risico’s en hoewel je door de grootte van de groep natuurlijk wordt beschermd is het belangrijk te weten hoe het juridisch zit. NVJ-advocaat Yvonne Berkeljon legt het uit.

'Werknemers die staken kunnen in beginsel niet ontslagen worden. Freelancers hebben geen arbeidsovereenkomst, maar een opdrachtovereenkomst. En die opdrachtovereenkomst kan te allen tijde worden opgezegd, ook dus  bij een staking. Met andere woorden een stakende freelancer heeft geen ontslagbescherming. Onder welke voorwaarden die opzegging kan plaatsvinden (met/zonder opzegtermijn bijvoorbeeld) is afhankelijk van de inhoud van het contract.

U moet  zich er dus van bewust zijn dat het feit dat u deelneemt aan de acties en het werk (gedurende zekere tijd) neerlegt consequenties kan hebben voor uw contractuele verhouding met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de overeenkomst met u beëindigen.'