Advies nabestaanden-pensioenregeling Wegener

donderdag 27 maart 2014

Wegener en NVJ hebben enkele weken geleden afgesproken dat een onafhankelijke pensioenjurist een notitie zal opstellen, waarin komt te staan of er wel of geen sprake is van financiële gelijkwaardigheid tussen de oude aangeboden (nabestaanden)pensioenregeling bij Wegener en de nieuwe regeling met vrijwillig bijverzekeren. In afwachting hiervan geeft de NVJ alvast enkele adviezen.

Hoewel de notitie er nog niet is en er derhalve geen besluit kan worden genomen, kunnen werknemers bij PGB al wel tot 1 juli kiezen voor wel of geen vrijwillige bijverzekering van het nabestaandenpensioen.

In afwachting van het definitieve standpunt adviseert de NVJ alleen onder voorbehoud van een door de NVJ vastgestelde financiële gelijkwaardigheid een keuze voor vrijwillig bijverzekeren te maken. Indien er straks geen sprake is van financiële gelijkwaardigheid zal er in principe ook geen keuze gemaakt hoeven te worden voor vrijwillig bijverzekeren. De ‘oude’ pensioenregeling waarin het volledige nabestaandenpensioen wordt opgebouwd blijft dan van toepassing.

De NVJ hoopt voor 1 juli haar definitieve standpunt te kunnen geven.