Afluisteren journalist flagrante schending bronbescherming journalisten

woensdag 4 juli 2018

Met verbijstering hebben de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH) kennisgenomen van het nieuws van vanavond dat  een gerenommeerde journalist door de politie is afgeluisterd tijdens een gesprek met een bron. Na het trieste incident rondom het opvragen van telefoondata van een journalist van het Brabants Dagblad is dit in korte tijd een tweede serieuze schending van de journalistieke bronbescherming.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft eind maart een journalist in een publieke ruimte met richtmicrofoons afgeluisterd, toen die met een bron sprak. Dat meldt de NOS.

Het feit dat het OM blijk heeft gegeven van inzicht in de gemaakte fout door het vernietigen van het opgenomen materiaal  is slechts een uiterst schrale pleister op de wonde. We moeten immers constateren dat daarmee de ernstige schending van de bronbescherming niet kan worden gecorrigeerd. In deze kwestie hebben OM en Politie helaas laten zien dat zij het belang van journalistieke bronbescherming in eigen organisatie niet goed weten te waarborgen.
 
Effectieve bescherming van bronnen is cruciaal voor het geloofwaardig, veilig en effectief kunnen functioneren van de journalistiek en breder van een goed functionerende rechtsstaat. 

Herhaling moet worden voorkomen

De NVJ en het Genootschap nemen deze zaak hoog op en vragen van het OM en de minister van Justitie om maatregelen, die een herhaling van deze uitglijder moeten voorkomen. Donderdagavond is hierover een overleg gepland met de voorzitter van het college PG, Gerrit vd Burg.
 
Daarbij verwachten we dat het OM volstrekte openheid aan ons zal geven of er nog meer van dit soort ernstige inbreuken spelen, zodat er werkelijk schoon schip gemaakt kan worden en de inwerkingtreding van de wet op de bronbescherming in strafzaken, die nota bene dinsdag door de Eerste Kamer is aangenomen, ook daadwerkelijk kan gaan zorgen voor een beter beleid vanuit Justitie.
 
Thomas Bruning
Algemeen secretaris NVJ
 
Marcel Gelauff
Voorzitter Genootschap van Hoofdredacteuren