Afspraken over bekendheid en zichtbaarheid Landelijke Politieperskaart

dinsdag 3 juli 2018

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Landelijke Politieperskaart op 24 mei  is een aantal afspraken gemaakt omtrent de bekendheid en zichtbaarheid van de Landelijke Politieperskaart.

De werkgroep Landelijke Politieperskaart heeft op 24 mei besloten om:

  • De bekendheid van de Politieperskaart wordt vergroot door een flyer, filmpje en presentaties te verspreiden op onder andere de Officierendagen en op de Politieacademies. Met de politie worden afspraken gemaakt over de verspreiding van de instructiefilm via intranet en de nieuwsbrief van de politie. De NVJ is hierover in overleg met onder andere de politie.
  • In het NVJ-katern en op de website komt een interview met fotojournalist Rene Hindriks en Frans van der Meer, hoofdinspecteur bij de eenheid Den Haag, over hun goede  samenwerking.
  • De AVG vormt volgens de juristen van de NVJ geen belemmering bij automatisch pageren. Dit heeft de NVJ via een brief aan de Nationale Politie laten weten. De NVJ heeft ook gevraagd om een bevestiging dat automatisch pageren in 2018 wordt doorgevoerd conform eerdere gesprekken met de Nationale Politie. De NVJ wacht op een reactie van de Nationale Politie.
  • Overeengekomen wordt dat de NVJ/NVF per kwartaal de klachten inventariseert / per regio / eenheid en type klacht en dit deelt met de achterban en met de politie.
  • De NVJ/NVF zetten een korte enquête uit om bij de kaarthouders van de Politieperskaart te polsen hoe vaak tegen worden gewerkt bij het lint / hoe vaak ze een klacht hebben ingediend / en/of ze in het gelijk zijn gesteld. Deze enquête is inmiddels uitgezet.
  • De NVJ schrijft een brief aan de Tweede Kamer bij de release van het instructiefilmpje en de enquêteresultaten. Deze brief zal zij aan het Genootschap van Hoofdredacteuren voorleggen en vragen om deze mede te ondertekenen. Naar aanleiding van de brief zullen er gesprekken met Tweede Kamerleden worden ingepland en met fotojournalisten.