Agressie ergerlijk, maar maakt werk niet onmogelijk

zondag 3 mei 2009

Journalisten hebben de indruk dat tegen hen gericht geweld op straat is toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Rot op met die camera’, dat criminoloog Frank Bovenkerk vandaag op de Dag van de Persvrijheid presenteerde. Ondanks alle ongemakken is de persvrijheid niet in gevaar, aldus Bovenkerk. ‘Wat nu gebeurt in de wijken is buitengewoon ergerlijk en het is niet ondenkbaar dat het nog toe zal nemen, maar we moeten het gevaar ook weer niet overdrijven.

Maar liefst 691 journalisten namen de moeite de vragenlijst van Bovenkerk in te vullen. Uit de hoge respons blijkt dat de agressie die ze in de buurt ondervinden hen hoog zit. Meer dan de helft van hen gaf aan dat ze in hun carrière ooit te maken hebben gehad met fysieke agressie of bedreiging. In 108 gevallen waren agressie en bedreigingen redenen om de reportage af te breken. 36 journalisten hebben fysiek letsel opgelopen en dat was voor zes van hen reden om in het ziekenhuis te worden opgenomen.
Opvallend is dat veel journalisten en fotografen opmerken voornamelijk hinder te ondervinden van de politie. ‘Er zijn regels voor wat journalisten wel en niet mogen en die zijn bij de politie kennelijk niet overal bekend’, aldus Bovenkerk in zijn onderzoek.

Ondanks alle ongemakken is de persvrijheid niet in gevaar, aldus Bovenkerk. ‘Wat nu gebeurt in de wijken is buitengewoon ergerlijk en het is niet ondenkbaar dat het nog toe zal nemen (al was het alleen maar als imitatiegedrag van de vele incidenten die worden uitgezonden), maar we moeten het gevaar ook weer niet overdrijven. Op de hoofdvraag van het onderzoek: wordt het werk van journalisten door deze bedreigingen in de wijk onmogelijk gemaakt, moet het antwoord zonder meer ontkennend luiden.’

Wel is het alleszins begrijpelijk dat de NVJ gaat proberen haar leden die het aangaat te wapenen, zegt Bovenkerk. Een willekeurig stel aanwijzingen:
. Ga nooit alleen maar met meer
. Kies verslaggevers uit die sociaal vaardig zijn
. Bereid je reportage voor als dat kan.
. Neem de tijd
. Altijd in gesprek blijven
. Wanneer vraag je assistentie aan?
. Hoe voorkom je escalatie?
. Meldt het altijd bij de redactie.