Alex Brenninkmeijer presenteert aanbevelingen veiligheid journalisten

maandag 19 juni 2017

Professor Alex Brenninkmeijer presenteert op vrijdag 23 juni in Nieuwspoort zijn aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten over bedreigingen aan het adres van journalisten. De aanbevelingen zullen officieel overhandigd worden aan René de Monchy, voorzitter van de NVJ. Er zal gelegenheid zijn te discussiëren over de aanbevelingen. Moderator is Michiel Breedveld.

Nederlandse journalisten hebben steeds vaker te maken met bedreigingen tijdens hun werk, bleek uit het onderzoek van professor Alex Brenninkmeijer en criminoloog Marjolein Odekerken in opdracht van onder andere de NVJ. Van de 638 ondervraagde journalisten heeft 61 procent te maken te hebben met bedreigingen. De cijfers zijn gestegen in vergelijking met acht jaar geleden, toen eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd.

Een van de gevolgen van het dreigende klimaat is dat journalisten voorzichtiger worden. Sommige onderwerpen worden niet meer behandeld en zelfcensuur ligt op de loer. Bijna 80 procent van de journalisten die de enquête invulde, vindt de bedreigingen een gevaar voor de persvrijheid. Het merendeel vindt het daarom belangrijk dat er meer maatregelen worden genomen om journalisten hiertegen te beschermen.

De aanbevelingen die Professor Alex Brenninkmeijer vrijdag 23 juni presenteert, zullen betrekking hebben op het belang van aangifte door journalisten, de actieve rol van OM en politie, de rol van Den Haag en de plannen van NVJ, NVF, Vereniging van Hoofdredacteuren en VVOJ ter verbetering van de veiligheid van journalisten. De aanbevelingen staan uitgebreid beschreven in het complete eindrapport dat wordt overhandigd aan NVJ-voorzitter René de Monchy.

  • Belangstellingen kunnen de presentatie gratis bijwonen op 23 juni vanaf 13.30 uur in Nieuwspoort Den Haag. Ga hier naar meer informatie en inschrijven.