Alexander Jansen (15) is Nieuwsmaker 2010

vrijdag 4 juni 2010

Alexander Jansen (15 jaar) uit de derde klas van het Coornhert Gymnasium in Gouda is de winnaar van de wedstrijd Nieuwsmakers 2010. Hij schreef het winnende artikel: “Amalia extra vrij voor Olympische Spelen”. Tijdens de prijsuitreiking aan de School of Media van de Christelijke Hogeschool Windesheim ontving hij een netbook uit handen van de voorzitter van de jury, Titia Ketelaar. De NVJ is mede-organisator van de wedstrijd.

De wedstrijd Nieuwsmakers is een initiatief van Stichting Krant in de Klas, de educatieve organisatie van De Nederlandse Dagbladpers. De editie van 2010 werd mede georganiseerd door de NVJ, nrc.next en de School of Media van de Christelijke Hogeschool Windesheim. De wedstrijd koppelt de actualiteit van de leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap op een manier die zeer motiverend is voor zowel de leerlingen als docenten. Leerlingen in het voortgezet onderwijs konden deelnemen door een nieuwsartikel of een achtergrondreportage te schrijven die moest voldoen aan de journalistieke regels. Na een voorselectie door docenten zijn 114 artikelen van verschillende middelbare scholen ingestuurd.

Het winnende artikel is niet alleen helder geschreven, maar ook prettig leesbaar. Jansen, die zijn artikel vanuit een interessante invalshoek heeft geschreven, biedt de lezer veel achtergrondinformatie en verschillende standpunten. Daardoor kan de lezer zich goed een mening vormen over de gebeurtenis. Bovendien was Jansen’s onderwerp origineel: het was het enige artikel over dit nieuws. Daarbij maakte hij goed gebruik van bronnen: niet alleen verschillende kranten maar ook andere media. Hij las oorspronkelijk bronmateriaal, en ging ook nog een stap verder – hét kenmerk van een goede nieuwsgierige journalist: hij heeft zelf nieuwsbronnen toegevoegd, door uitvoerig medeleerlingen van de school en zijn rector te interviewen. Daarbij wist hij zijn geïnterviewden interessante citaten te ontlokken.

De jury bestond uit:
· Titia Ketelaar, voorzitter jury (Chef nrc.next en adjunct hoofdredacteur NRC Handelsblad)
· Bianca Rootsaert (Secretaris NVJ)
· Ben Huijskens (Directeur Kenniscentrum Media van de Hogeschool Windesheim)
· Chris van Hall (Projectleider Onderwijs Stichting Krant in de Klas)

Het volledige juryrapport en winnende artikel is vanaf woensdag 2 juni 2010 te lezen op
www.nieuwsmakers.nl