Algemene Ledenvergadering NVJ en presentatie onderzoek PersVeilig

dinsdag 18 mei 2021

Op zaterdag 5 juni wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden die zowel online als fysiek te volgen is in Nieuwspoort, Den Haag.

Voorafgaand aan de vergadering worden tijdens een publieksbijeenkomst de resultaten gepresenteerd van het vervolgonderzoek geweld en bedreiging tegen journalisten door Peter ter Velde, projectleider PersVeilig. Prof.dr. Alex Brenninkmeijer geeft daarna zijn reactie op de onderzoeksresultaten. De publieksbijeenkomst wordt geopend door de voorzitter van de NVJ, Renske Heddema.
Dit openbare deel van de vergadering is alleen online te volgen via Zoom. De link wordt voor de bijeenkomst gepubliceerd op de website

Vervolgens vindt in een besloten deel de Algemene Ledenvergadering plaats, die zowel fysiek als online te volgen is.

Het hele programma, de agenda en bijbehorende stukken staan op de website. Leden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden voor de ALV. Het aantal plekken in Nieuwspoort is vanwege de coronamaatregelen beperkt.