ALV in teken van werkvoorwaarden, persvrijheid en verenigingsstructuur

donderdag 27 januari 2022

De Algemene Ledenvergadering van de NVJ stond woensdagmiddag onder andere in het teken van de speerpunten voor 2022: persvrijheid, werkvoorwaarden, en de nieuwe verenigingsstructuur van de NVJ. De vergadering vond vanwege corona opnieuw digitaal plaats, waarbij een deel van het bestuur en secretariaat aanwezig was in Pakhuis De Zwijger.

Foto: Paul Teixeira 

Renske Heddema, voorzitter van de NVJ, wees in haar inleiding op recent bereikte resultaten. Zo is er in de afgelopen maand een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao bij het Uitgeverijbedrijf met een loonbod van 5,5 procent. ‘De eerste reacties van de leden zijn vooral positief.’

Maar we zijn er nog lang niet, benadrukte ze. Zo is er nog geen Fair Practice Code binnen het Uitgeverijbedrijf, hoewel het SER-advies met een ondergrens van 30 tot 35 euro voor zzp’ers - daaronder word je geacht in loondienst te zijn - zou moeten helpen. Verder zijn weliswaar de woordtarieven miniem omhoog gegaan, dankzij georganiseerde groepen freelancers bij verschillende kranten, maar een faire beloning gebaseerd op dat uurtarief is dat niet. Bij deze freelancegroepen zit wel de kracht, aldus Heddema. ‘Freelancersgroepen kunnen samen met ons een vuist maken, zoals bij de NRC-fotografen, die dit jaar 7 tot 13 procent verhoging van hun tarieven wisten af te spreken.’

>>Lees ook het interview met David van Dam over de totstandkoming van het hogere tarief bij NRC  

Veiligheid voor freelancers

In de cao voor het Uitgeverijbedrijf is ook een afspraak gemaakt over de verantwoordelijkheid van uitgevers voor de veiligheid van freelancers, in het zogeheten INSI-convenant.  Hierin staat dat opdrachtgevers ervoor in staan dat hun freelancers zich kunnen verzekeren, trainen en zodanig kunnen werken dat ze niet onnodig risico lopen. Dat geeft dus een concrete ingang voor freelancers om een gesprek aan te gaan met hun opdrachtgever over tarieven en faciliteiten.

Solidair met persvrijheidsacties van EFJ

Een ander belangrijk speerpunt is persvrijheid, concreet gemaakt in de voortzetting van het project Persveilig dat helaas ook in 2022 actueel blijft. Internationaal is de NVJ solidair met acties van de EFJ, onder voor andere steun van journalisten in Belarus , Rusland en in andere landen waar geen persvrijheid heerst. ‘Wat een enorme opsteker was het dat een maand geleden de Nobelprijs 2021 voor de vrede ging naar twee collega’s: Maria Ressa en Dmitry Andreyevich Muratov “voor hun inzet voor de vrijheid van meningsuiting, een voorwaarde voor democratie en duurzame vrede.” Voor wie de speech van Maria Ressa bij de aanvaarding nog niet bekeken heeft: het is een van de meest indrukwekkende toespraken die ik in lange tijd gehoord heb. Ga dat zien en je bent meer dan ooit bevlogen voor het belangrijke en schitterende vak dat we hebben.’

Tijdens de ALV vroeg journalist Ingeborg Beugel aandacht van de NVJ voor de situatie in onder andere Hongarije en Griekenland. ‘In Griekenland is een nieuwe wet aangenomen waarin fake nieuws wordt verboden. Maar het is de regering die bepaalt wat fake nieuws is. Inmiddels weten we wat dat inhoudt en dat premier Mitsotakis gewelddadige pushbacks van migranten gewoonweg ontkent. Ik wil voorstellen een krachtig statement te maken door een conferentie te organiseren in Athene waar alle Europese journalistenbonden aan deelnemen.’

Nieuwe verenigingsstructuur NVJ

De speerpunten werkvoorwaarden en persvrijheid rusten op een fundament die de NVJ op dit ogenblik verder verstevigt. Eind vorig jaar werd de nieuwe verenigingsstructuur ingevoerd. ‘We spelen in op de uitdagingen die in toenemende mate op ons afkomen en elk onderwerp dat u als leden van de NVJ belangrijk vindt', aldus Heddema. 'Zo kan ik me zomaar voorstellen dat het beleidsteam werkvoorwaarden een onderzoek wil doen naar veiligheid op de werkvloer bij de omroep en uitgeverijen en daarover een advies formuleren aan het bestuur. Dit is nu typisch een voorbeeld van hoe zo’n beleidsteam kan werken. De meeste beleidsteams hebben een vergadering achter de rug en de eerste ervaringen zijn veelal positief.’

Toch zijn er ook vraagtekens vanuit de ledengroep NVF. Bestuurslid Ruud Rogier verwoordde: ‘De voormalige leden van de sectie NVF zijn nog steeds betrokken bij hun vak en zeer actief. Zo hebben we samen met de werkorganisatie van de NVJ bewerkstelligd dat het ANP de samenwerking stopt met het bureau dat kinderfotografen inzet. De ledengroep vraagt zich af hoe ze binnen de nieuwe verenigingsstructuur hun actieve rol kunnen voortzetten.'

Er is afgesproken dat het bestuur samen met de voormalige bestuursleden van de NVF in gesprek gaat om een ook voor hen werkzame structuur binnen de NVJ te vinden.

Volgende ALV 2 juli

Tijdens de ALV zijn verder het Werkvoorwaardenbeleid voor 2022 en de jaarrekening 2020 met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. De wijziging van het redactiestatuut Villamedia is aangehouden en komt terug op de eerstvolgende ALV op zaterdag 2 juli 2022.