Annabel de Winter: ‘Hard geknokt voor dit resultaat’

maandag 6 november 2017

Voor de onderhandelaars van de NVJ heeft het onderhandelingresultaat voor de cao Uitgeverijbedrijf sterke en minder sterke kanten. Het pakket wat nu aan de leden wordt voorgelegd, was het best haalbare. ‘Wij hebben ons letterlijk strijdbaar opgesteld’, stelt NVJ-onderhandelaar Annabel de Winter, die samen met secretaris Jochem Dijckmeester de onderhandelingen namens de NVJ voerde.

NVJ-onderhandelaars Annabel de Winter en Jochem Dijckmeester (foto: Truus van Gog)

In de toelichting aan de leden spreek je over gemengde gevoelens voor wat betreft het resultaat. Wat zijn die gemengde gevoelens?

‘Wij vinden dat werkgevers zich meer kunnen permitteren dan die 1,5 procent loonsverhoging per jaar. Ook hadden ze de verhoging op een eerder moment in het jaar kunnen geven, in plaats van de laatste twee maanden, en vervolgens in 2018 pas weer halverwege het jaar. Dat vinden we erg zuinig. En de lange looptijd van 26 maanden staat ons ook tegen.’

‘Anderzijds weten we ook dat mensen het heel fijn vinden dat in 2017 het PKB-budget toch 12 procent wordt. Daar hebben we ontzettend hard voor geknokt met acties op de locaties van de Persgroep, Sanoma en TMG; en met petities. Het is ons uiteindelijk gelukt. Mensen krijgen de 2 volle procenten van het brutosalaris uitgekeerd vanaf 1 januari 2017. Dat is serieus geld. Ook zijn we tevreden over de eenmalige uitkering van 300 euro, die er zonder de NVJ niet zou zijn gekomen. Dat zijn goede resultaten. Je moet dan op een gegeven moment in de onderhandelingen je winst nemen.’

Een ander belangrijk resultaat noem je de studiecommissie Gezond Speelveld. Nooit eerder zijn er in de context van de cao afspraken gemaakt waarbij de positie voor freelancers onderzocht gaat worden.

‘Vanaf dag één was dit het speerpunt van de NVJ. De cao-partijen gaan nu echt serieus kijken naar de scheefgroei in de branche tussen mensen met een arbeidsovereenkomst en freelancers en andere contractvormen. Er komt onderzoek naar het inhuren van freelancers, naar tarieven en naar mogelijke collectieve voorzieningen voor zzp’ers. We hebben zelfs de afspraak dat eventuele regelingen al in oktober 2018 worden ingevoerd. Dat is niet eens zo ver meer.’

Wat is de kans van slagen van dit onderzoek? Met andere woorden: worden freelancers hier straks beter van?

‘Dat is moeilijk te beantwoorden, omdat de groep zo divers is. De ene freelancer heeft een andere behoefte dan de ander. Maar een grote groep freelancers komt straks in een betere positie terecht. Het commitment naar de leden was dat we ons hiervoor echt gingen inspannen. Als de race naar de bodem ongecontroleerd doorgaat, wordt de realiteit dat in de toekomst niemand meer een cao-baan krijgt aangeboden.’

Is hierbij de campagne “Journalistiek heeft een Prijs” van de NVJ van invloed geweest?

“In elk geval wel bij de NVJ. Maar dit is vooral het resultaat van de inspanningen van de onderhandelingsdelegatie. Voor het eerst wordt er daadwerkelijk gesproken over dit onderwerp in het kader van de cao. Of dat een direct gevolg is van de campagne is moeilijk te meten. Er is natuurlijk wel veel publiciteit geweest rondom “Journalistiek heeft een Prijs”. Het uitdelen van witboeken aan uitgevers en op redacties heeft behoorlijk wat teweeggebracht.’  

Er komt ook een studiecommissie voor Duurzame Inzetbaarheid. Wat houdt dat in?

‘Bij de vorige onderhandelingen moesten we de boodschap brengen dat de seniorendagen bij de dagbladen zouden worden afgebouwd. Veel mensen waren boos. De NVJ gaat nu samen met de andere partijen maatregelen onderzoeken, waarbij mensen niet 80-90-100 (werk-salaris-pensioen, red.), maar minder en met behoud van pensioenopbouw; voor veel mensen is dat toch een reden om te blijven werken. Tegelijkertijd komt hiermee formatieruimte vrij voor jonge instroom. FNV heeft hiermee al geëxperimenteerd in de cao van de gemeente Den Haag en De Unie heeft bij Tata Steel al een generatiepact afgesloten. De branche wordt hier op langere termijn gezonder van.’  

Over het onderhandelingsakkoord zeg je dat dit het best haalbare geweest. Er is nogal wat strijd geleverd. 

‘Dat klopt. Wij hebben ons letterlijk heel erg strijdbaar opgesteld, we hebben scherp stelling genomen. Over het PKB-budget, samen met FNV; en over het Gezonde Speelveld, met de NVJ als voortrekker.  We hebben allerlei vormen van onderhandelingstechnieken gebruikt: heel boos worden, met harde strijd, maar ook met consensus. De onderhandelingen hebben hierdoor lang geduurd. Maar het mag gezegd worden: zonder de NVJ was het Gezonde Speelveld absoluut niet op tafel gekomen en was dit resultaat er niet uitgekomen.’

Lees ook: NVJ legt onderhandelingsresultaat cao UB neutraal voor