ANP zoekt aansluiting CAO Dagblad

dinsdag 11 januari 2011

De NVJ heeft afgelopen week de gesprekken over een nieuwe CAO met de directie van het ANP hervat. Partijen hebben daarbij uitgesproken te streven naar een CAO waar het gehele personeel van het ANP onder valt. Daarom is afgesproken om aansluiting te zoeken bij de CAO voor Dagbladjournalisten.

Voordat hierbij kan worden aangesloten zal echter eerst een aantal kwesties moeten worden behandeld. Deze hebben betrekking op een ordentelijke overgang, contracten die zonder CAO zijn afgesloten, prijscompensatie cq verbetering arbeidsvoorwaarden in het CAO-loze tijdperk, en welke uitzonderingen op de Dagblad CAO’s moeten worden gemaakt ten behoeve van het ANP.

Partijen hebben afgesproken om op 24 januari opnieuw bijeen te komen. Verwacht wordt dat het overleg op 3 februari kan worden afgerond.