Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

maandag 23 april 2012

Zelfstandige ondernemers kunnen zich tegen de risico’s van inkomensverlies als gevolg van (blijvende) arbeidsongeschiktheid verzekeren door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Vreemd genoeg heeft een groot deel van de zelfstandigen nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV). Met de NVJ-AOV kunnen zelfstandigen zich goed en voordelig verzekeren.

Tweederde van de zelfstandigen heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. De reden is dat zij een verzekering te duur vinden. Wie een AOV zoekt, moet dus goed vantevoren uitzoeken wat de polisvoorwaarden zijn en wat er precies wordt gedekt.

Een aantal factoren die, naast verzekerd bedrag, leeftijd en beroep, de premie beïnvloeden zijn ondermeer de einddatum van de polis (maximaal tot 65 jaar, maar ook minder lang tot 50, 55 of 60); aantal wachtdagen; uitkeringsdrempel, vanaf welke mate van arbeidsongeschiktheid je uitkering krijgt; indexatie; tariefsoort die de hoogte en en het verloop van de premie bepaalt.

NVJ-leden hebben recht op een collectieve korting van 10 procent op een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en kunnen kiezen uit een aanvullende aanvangskorting van 1e jaar 30 procent, 2e jaar 20 procent en het 3e jaar 10 procent of een doorlopende korting van 7,5 procent. Samen met adviseurs kunnen leden de verzekering op maat samenstellen waardoor zij zelf een grote invloed kunnen hebben op de premie. Daarnaast is de premie voor de NVJ-AOV aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ‘persoonlijke verplichting’. De fiscus betaalt hierdoor indirect een groot deel (tot 52%) van de premie.

Voor aanvullende vragen of een offerte kunt u hier het formulier invullen.