Arbeidsvoorwaardenbeleid NVJ 2020: goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap

woensdag 20 november 2019

De NVJ kiest net als vorig jaar voor een integrale benadering van de arbeidsmarkt, waarbij goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit staat in de Notitie Algemeen Arbeidsvoorwaardenbeleid NVJ 2020, die woensdag is vastgesteld tijdens de ALV van de NVJ in Amersfoort.

Speerpunten zijn goede lonen en arbeidsvoorwaarden voor journalisten in loondienst en daarvan afgeleide goede normtarieven voor journalisten die in opdracht werken.

De NVJ zet zich in om, als beroepsvereniging en belangenbehartiger, zeker te stellen dat (foto)journalisten voldoende bestaanszekerheid hebben om onafhankelijk hun vak uit te kunnen uitoefenen. De NVJ strijdt voor behoud van journalistieke kernwaarden als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, creativiteit en diepgang. Journalistiek vakmanschap is alleen mogelijk als daar een behoorlijk beloning tegenover staat. Journalisten verdienen waardering en respect en mogen niet worden gereduceerd tot kostenpost.

In 2020 gaat de NVJ onder andere door met de campagne Fotojournalistiek heeft een Prijs en blijft ze strijden voor een gelijk speelveld. Positief is dat er beweging komt dankzij deze campagne, alsook onderhandelingen aan de cao-tafel en ook de recente uitspraak in de zaak van freelancers Britt van Uem en Ruud Rogier tegen DPG Media. De uitspraak voelt als een grote steun in de rug. Een ander lichtpunt is het algemeen verbindend verklaren van de architecten-cao, waarin is afgesproken dat zelfstandigen minimaal 150 procent moeten verdienen van wat een werknemer in een vergelijkbare functie aan brutoloon verdient.

  • Ga hier naar de volledige tekst van de notitie