Audax heft drie jeugdmagazines op: NVJ bezorgd over verschraling medialandschap

woensdag 19 mei 2021

Uitgeef- en distributieconcern Audax stopt met drie titels gericht op jongeren. Het gaat om de CosmoGIRL!, GIRLZ en Hitkrant. Volgens het bedrijf doen de titels het ‘financieel onvoldoende’. De NVJ onderhoudt nauw contact met Audax over de personele consequenties van deze ingreep.

foto: Robin Utrecht - ANP

“Het is een te betreuren gang van zaken. Het stopzetten van de drie jeugdtitels is sowieso een verschraling van het Nederlandse medialandschap als het gaat om uitgaven gericht op de jongere doelgroep. De zogenoemde ‘ontlezing’ onder jongeren wordt door uitgevers vaak aangevoerd als reden voor het opheffen van uitgaven gericht op die doelgroep. Er zijn echter elders in de uitgeefmarkt goede voorbeelden te vinden van titels die op succesvolle wijze de jeugd weten te bereiken en te boeien”, zegt Paul Teixeira, secretaris Dagbladen, Lokale Media en Tijdschriften bij de NVJ. “Die succesvolle titels hebben gemeen dat de betreffende uitgevers hun redacties de ruimte geven om te blijven innoveren en mee te bewegen met de interesses van hun doelgroep.”

De impact van het stopzetten van de drie Audax-titels op de redactionele werkgelegenheid bij Audax is nog niet geheel duidelijk, aldus Teixeira. “Er wordt allereerst gekeken of de redacteuren binnen het bedrijf kunnen worden herplaatst. Dat wachten wij nog even af. Uiteraard blijven wij in gesprek met Audax hierover en staan wij klaar om eventueel betrokken NVJ-leden te ondersteunen.”