Audax verschuift invoeringsdatum werknemersdeel pensioen

vrijdag 13 juli 2012

Audax wil tegemoet komen aan de bezwaren die de NVJ had tegen de invoering van de nieuwe pensioenverzekering. Zo heeft Audax laten weten de premiebetaling per periode 7 te laten ingaan, in plaats van met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Onlangs maakte Audax bekend dat journalisten en vormgevers maandelijks 5,25% werknemersdeel aan hun pensioen moeten bijdragen. De NVJ uitte kritiek op het feit dat de premie voor werknemers met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd. Dit zou betekenen dat journalisten deze maand in sommige gevallen € 2.000,— extra zouden moeten betalen.

In eerste instantie heeft men de datum vanaf wanneer men premie moest betalen naar periode 4 verschoven. Deze week heeft Audax aangegeven de premiebetaling per periode 7 in te laten gaan. De werknemersbijdrage blijft 5 jaar gelijk, 5,25% van de pensioengrondslag.