Auteursrechten raken in ‘t geding

maandag 31 augustus 2020

Het is voor collega’s een frustrerend en vaak voorkomend iets: organisaties plukken hun foto’s en video’s van het internet af zonder de fotograaf in kwestie te betalen. Doorgaans volstaat het niet om deze ‘winkeldieven’ op een nette manier aan te schrijven en is juridische bijstand noodzakelijk. NVF-leden kunnen hiervoor de gratis rechtshulp van de NVJ inschakelen.

Rechters wijzen de afgelopen tijd lagere schadevergoedingen toe, zoals 125 procent van het gebruikelijke tarief of zelfs maar 100 euro per foto. Ook bepalen zij vaak dat de proceskosten door de eiser zelf moeten worden betaald, in plaats dat de overtreder dat moet doen. Het betekent dat een gang naar de rechter financieel gezien een verliesgevende zaak kan blijken. NVF-bestuurslid Roel Dijkstra heeft hierover op persoonlijke titel een brandbrief geschreven aan de diverse rechterlijke instanties en ministers. De NVF en meer dan 115 collega’s hebben de brief medeondertekend.

De NVJ heeft op zijn beurt ook een brief hierover naar de relevante instanties gestuurd. Daarnaast heeft Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ en ad-interim secretaris van de NVF, een opinieartikel geschreven dat onder andere in NRC Next is gepubliceerd. Wordt vervolgd.