Auteursrechtsector goed 7,4 procent van totale werkgelegenheid

maandag 30 juni 2014

Onderzoek naar de economische betekenis van het auteursrecht wijst uit dat de bruto toegevoegde waarde van de auteursrechtrelevante sectoren aan de Nederlandse economie in 2011 € 35,9 miljard bedroeg, ofwel 6 procent van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP). Tot deze sectoren horen ondermeer pers, fotografie en video. De auteursrechtrelevante sectoren leveren een werkgelegenheid van circa 7,4 procent van de totale werkgelegenheid. Meer bij Voice, de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren