Banenverlies Libelle: ‘Dit gaat heel ver’

vrijdag 14 februari 2014

Van de 37,5 fte bij Libelle verdwijnen er 9,8. Dit betekent dat ongeveer eenderde van de mensen zijn baan verliest. In de toekomst krijgt Libelle een rompredactie die met name freelancers zal aansturen. Ook de andere weekbladen Margriet en Viva krijgen te maken met een dergelijke rompredactie. Yvonne Dankfort van de NVJ: ‘We wisten dat er gesneden zou gaan worden, maar dit gaat heel ver.’ Dankfort praat aanstaande dinsdag met de directie van Sanoma. Dit gesprek stond al gepland.

Sanoma verwacht echter wel dat de bladen full swing verder gaan, aldus Dankfort. ‘De uitgever verwacht dat de bladen zullen innoveren en dat de redactionele formules even sterk blijven. Maar dan is het wel full swing met een sterk afgezwakte redactie.’

Het overleg aanstaande dinsdag gaat over het eerdere voornemen van Sanoma om bij drie glossy’s (Beau Monde, Grazia en Marie-Claire), die in de etalage staan, alvast te gaan reorganiseren. Andere gespreksonderwerpen zijn de naleving van het sociaal plan en de inspraak van redactieraden. Hier komt nu dus ook het plan met betrekking tot het vrouwencluster bij.

De NVJ hoopt dat de redactieraden van de getroffen bladen snel in het verweer komen. Besluiten die van fundamenteel belang zijn voor de taak en functie van de redactie kunnen pas na overleg met de redactieraad of redactievergadering doorgang krijgen.