Belangenorganisaties willen gesprek met minister over kabinetsbeleid encryptie

dinsdag 11 februari 2020

De organisaties NVJ, Bits of Freedom, Amnesty International, Consumentenbond, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en Free Press Unlimited dringen er via een gezamenlijke brief bij minister Grapperhaus op aan in het kabinetsbeleid over encryptie ook de fundamentele rechten van mensen goed in overweging te nemen. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom nodigde vorige maand de minister uit om een gesprek te hebben over het standpunt van het kabinet. Over dit standpunt is onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van een aantal recente uitspraken van de minister.

Het kabinet erkent dat encryptie een grote waarde heeft voor de digitale economie, maar ook van grote waarde is voor meer het algemene belang. Onder de organisaties die opkomen voor het algemeen belang is nu onrust ontstaan omdat recente uitspraken van de minister op bepaalde punten tegenstrijdig zijn met het kabinetsstandpunt.

Volgens de ondertekenaars van de brief is minister Grapperhaus met een groot aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en een aantal andere deskundigen in gesprek. Voor zover bekend is er geen overleg met organisaties die opkomen voor de rechten en vrijheden van burgers, mensen, consumenten, advocaten, activisten of journalisten.

De ondertekenaars vinden het onverantwoord dat de minister deze groepen negeert - zeker als de kans bestaat dat het standpunt over encryptie wordt geherinterpreteerd of zelfs wordt afgezwakt. Het belang van encryptie is immers enorm en draagt bij aan de bescherming van alle deelnemers in onze maatschappij én de bescherming van vrijheid in onze democratische rechtstaat, aldus de brief.