Een belangrijke week

woensdag 10 april 2019

Op vrijdag 5 april viel er mail in onze postbus van minister Slob. De minister van Mediazaken roept journalisten en media op om samen een Fair Practice Code uit te werken ten aanzien van een billijke vergoeding. Ook haalt hij de fondsen aan waar we verzoeken kunnen indienen.  Hier zijn we blij mee! We moeten onze lobby doorzetten!

De aftrap op 25 januari van de NVF-actie  #fotojournalistiekheefteenprijs voor de deur van het ANP-Hollandse Hoogte, is door de minister aangehaald als belangrijke reden om deze oproep tot een eerlijke betaling aan fotojournalisten te doen. Deze officiële steunbetuiging hebben we binnen. De staking heeft op dit vlak gewerkt. Ik durf te stellen dat zonder onze acties deze brief er niet was geweest. Nu kunnen we de uitgevers nogmaals wijzen op hun plicht om hun freelancers een goed werkklimaat te bieden.

Rechtszaak tegen De Persgroep

Vorige week was een erg belangrijke week voor ons. Zoals jullie weten vond woensdag 3 april de rechtszaak van Britt van Uem en Ruud Rogier tegen De Persgroep plaats. Graag spreek ik lof uit voor de beide freelancers om tot het einde voor de goede zaak te willen procederen. Op dit moment kunnen we alleen nog maar gissen wat de uitspraak op 17 mei zal zijn. Een zin die de rechter tijdens de zitting uitsprak was: ‘Maar mijnheer Verkade:  Heeft u met uw Persgroep nooit de intentie gehad om de tarieven in die jaren te verhogen of ook maar te indexeren?’ Het antwoord was een kil “Nee, daar ligt niet onze prioriteit”. 

De Twitterfeed en het artikel op Villamedia van Nick Kivits is hier terug te lezen.

Het is nu aan ons en mediapartijen om de Fair Practice Code zo op te stellen dat het uurloon van de freelancers (inclusief premies, vakantietoeslag etc.) niet onder doet voor het uurtarief van een vaste medewerkers.

Landelijke politieperskaart

Iets anders. Wat de landelijke politieperskaart betreft krijgen we nu ook een beeld van het effect van het recent ingevoerde automatisch pageren. Er zijn iets minder klachten gedeponeerd van gemiste alarmeringen. Diverse korpsen vullen echter de nieuwe richtlijn op geheel eigen wijze in. Oost-Nederland schaart veel onder de noemer “incident”. Dat is een categorie die sowieso niet op de te pageren lijst staat.  Je weet als fotojournalist  dan ook niet voldoende om de ernst van de situatie in te kunnen schatten. De proefperiode van de verruimde pagerlijst in Rotterdam zal binnenkort worden geëvalueerd. Daarna kan de rest van het land met de pagerlijst in volledigheid volgen.

Zodra we meer weten, komt die informatie jullie kant op. Dat geldt natuurlijk voor alle NVF-nieuwswaardigheden!

Collegiale groet, Eric Brinkhorst, voorzitter NVF