Beperking zelfstandigenaftrek zonder flankerend beleid onverantwoord

zaterdag 24 augustus 2019

Volgens Haagse bronnen wordt de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 met 2280 euro verlaagd naar 5000 euro. De NVJ noemt dit onverantwoord en ongekend heftig voor zelfstandigen.

Het kabinet neemt in rap tempo maatregelen met betrekking tot zzp’ers, zoals een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, minimumtarieven van 16 euro per uur en de aangekondigde beperking van de zelfstandigenaftrek. Met deze laatste maatregel wil het kabinet onder andere de fiscale voordelen tussen zzp’ers en werknemers verkleinen.

De NVJ vindt dat dit kabinet op alle fronten een  gelijk speelveld moet creëren en ook de inkomens van zzp’ers en werkenden per sector gelijk moet trekken. Alleen dan is een kleiner fiscaal voordeel gerechtvaardigd. Nu verdienen journalisten in vast dienstverband bijna twee keer zo veel als zelfstandige (foto)journalisten. De NVJ vindt het dan ook onverantwoord dat het huidige kabinet overweegt om zonder flankerend beleid de zelfstandigenaftrek te beperken. Dit is, zeker als het al in 2020 wordt ingevoerd, ongekend heftig voor zelfstandigen, aldus Rosa García Lopez, secretaris Zelfstandigen en NVF.