Bereken je tarief

maandag 1 oktober 2012
Wat is een goed tarief? Voor veel freelancers blijkt het juist in deze tijd lastig te zijn om tot een goede tariefstelling te komen. Er bestaat nu eenmaal geen standaardlijstje met uurtarieven. Anderzijds is de prijs voor een journalistiek product niet zomaar uit de lucht gegrepen.

Die prijs bepaal jezelf:

  • Op basis van ervaring, vaardigheden, netwerk en specialisme;
  • Op basis van flexibiliteit, snelheid en kwaliteit;
  • Op basis van kosten, zoals verzekeringen, belastingen, huisvesting en investeringen;
  • Op basis van je streefinkomen en het aantal uren dat je per jaar kunt en wilt werken.

Alle reden om goed betaald te worden. Tegenover opdrachtgevers helpt een goede onderbouwing van de prijs. Een prijs waar je goed over hebt nagedacht, maar waar je ook van af kunt wijken, bijvoorbeeld bij een goede PR of veel herhaalopdrachten. Maak bewust en onderbouwd een keuze en maak je tariefstructuur zichtbaar.

NVJ Tarievencalculator
Een handige tool om tot een goede tariefstelling te komen is de NVJ Tarievencalculator .

De Tarievencalculator berekent op basis van je persoonlijke situatie een realistisch uurtarief. Als referentiekader voor de calculator is het salarisgebouw van journalisten in vaste dienst genomen. In de berekening wordt zowel het brutoloon van de werknemer meegenomen als de bedrijfskosten die van belang zijn voor de freelancer. De tarievencalculator is een goed middel om je prijs te bepalen, waarmee je de onderhandeling in kunt gaan.

Uurprijs omrekenen
Wanneer je een prijs per stuk (foto of aantal woorden) moet berekenen, kun je een schatting maken van de hoeveelheid tijd die er in de productie gaat zitten. Het aantal uur maal het uurbedrag geeft een aardige berekening van wat je per stuk zou moeten offreren.

Leestips: