Nieuws

Vooroverleg huis-aan-huis

De werkgevers en werknemers bij de huis-aan-huisbladen hebben donderdag een CAO-vooroverleg gehad. Werkgeversorganisatie VSHU weigerde aanvankelijk te onderhandelen, maar beraadt zich nu verder op een eventueel overleg. Dat zou dan starten in de week van 13 september. De NVJ wil inzetten op koopkrachtbehoud. Lees meer over Vooroverleg huis-aan-huis

24 juni 2010

Referendum AOW en pensioenen

De vakcentrales hebben samen met werkgevers afspraken gemaakt over AOW en pensioenen. Hierdoor komen de voorzieningen er veel beter voor te staan dan in de plannen van de politiek. Via een referendum kunnen FNV-leden aangeven of zij het eens zijn met dit principeakkoord. De NVJ houdt haar eigen ledenraadpleging. Alle leden ontvangen vrijdag 18 juni een email met de mogelijkheid om online te stemmen. NVJ-leden die aanstaande maandag deze email-uitnodiging nog niet hebben ontvangen en toch hun stem uit willen brengen, wordt verzocht om te mailen naar vereniging@nvj.nl.
Laat uw stem horen: uw mening telt. Lees meer over Referendum AOW en pensioenen

18 juni 2010

Verziekte sfeer bij Media Groep Limburg

De verstandhouding tussen de ondernemingsraad en de directie van Media Groep Limburg is bijzonder slecht. Donderdag diende een rechtszaak voor de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. De OR verwijt dat de nieuwe reorganisatieplannen bij dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad niet zijn onderbouwd en de directie meent dat er geen beter plan is dan dit om het bedrijf overeind te houden. De Ondernemingskamer zal over zes weken uitspraak doen. Tot die tijd zal de directie geen verdere stappen ondernemen. Lees verder op Villamedia Lees meer over Verziekte sfeer bij Media Groep Limburg

18 juni 2010

De toekomst van de NVJ

De journalistiek verandert en de NVJ verandert mee. Het jaar 2010 staat voor de vereniging in het teken van het uitzetten een nieuwe strategische lijn voor de komende jaren. In haar nieuwe vorm komt er een indeling die geënt is op ideëel, collectief en individueel niveau. Tijdens de Verenigingsraad op vrijdag 11 juni gaf algemeen secretaris Thomas Bruning een toelichting. (foto: Kees Beekmans/Verbeeld) Lees meer over De toekomst van de NVJ

12 juni 2010

NVJ vraagt bij OCW opheldering aantal opleidingen

NVJ-voorzitter Huub Elzerman zal binnenkort bij het ministerie van OCW opheldering vragen over de accreditatie van nieuwe opleidingen journalistiek in Nederland. Hij zou graag zien dat het ministerie aanvragen strenger beoordeelt. Het aantal journalistieke opleidingen blijft groeien. ‘Wildgroei moeten we niet willen’, zei Elzerman tijdens de Verenigingsraad op 11 juni. ‘Er is nu al 9,5% werkloosheid onder de beroepsgroep. En dan heb ik het nog niet eens over de verborgen werkloosheid van veel freelancers. De nood is erg hoog.’ Lees meer over NVJ vraagt bij OCW opheldering aantal opleidingen

12 juni 2010

NVJ-jaarrede: PCM-vonnis is mijlpaal

Bij PCM is tussen 2004 en 2007 wanbeleid gepleegd, luidde de conclusie van de Ondernemingskamer op 27 mei. Voor de NVJ is dit vonnis een mijlpaal, stelt NVJ-voorzitter Huub Elzerman in zijn jaarrede die hij vrijdag 11 juni uitsprak. ‘Het belang van de uitspraak zit vooral in het principiële karakter van het vonnis. Houden wij er iets aan over? Het antwoord is ‘ja’. Vast staat nu dat private equity fondsen zich niet als roofridders kunnen gedragen die aan alle andere belangen voorbijgaan en die alleen het eigen rendement laten meetellen.’ Lees meer over NVJ-jaarrede: PCM-vonnis is mijlpaal

11 juni 2010

Principeakkoord Sociaal Plan GPD

De NVJ en GPD hebben overeenstemming bereikt over een principeakkoord Sociaal Plan GPD. De NVJ legt het plan met positief advies aan de leden voor. Het heeft veel tijd gekost om uiteindelijk tot een plan te komen, aldus de NVJ. Gelet op de ontwikkelingen binnen GPD en onzekerheid over de toekomst was dat ook wel te verwachten. Het plan is tot stand gekomen met medewerking van de OR die veel inhoudelijke input heeft kunnen leveren. Ook de leden hebben tijdens de ledenbijeenkomst vorige week nog een aantal punten ingebracht c.q. verduidelijkingen gevraagd. Leden kunnen tot donderdag 17 juni hun stem uitbrengen. Lees meer over Principeakkoord Sociaal Plan GPD

10 juni 2010

Journalistenbeurs Universiteit van Berlijn

Journalisten uit Europa en de Verenigde Staten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de European Journalism Fellowships van het Internationale Centrum voor Journalistiek aan de Freie Universität Berlin. Deelnemers krijgen de kans om gedurende twee semesters hun kennis te vergroten, deel te nemen aan een groot onderzoeksproject en samen te werken met vakgenoten uit West- en Oost-Europa en de Verenigde Staten. Lees meer over Journalistenbeurs Universiteit van Berlijn

10 juni 2010
Resultaat 131 - 140  (van 265)

Pagina's