Nieuws

Huishoudelijk reglement redactieraad

Behorend bij het Redactiestatuut

1. Redactievergadering

1.1. De Redactievergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, en voorts op initiatief van de Redactieraad, of van de hoofdredacteur en/of directeur, of wanneer ten minste 10 leden van de redactie(s) daartoe bij de Redactieraad een schriftelijk verzoek indienen, onder opgave van de punten die zij behandeld willen zien. Lees meer over Huishoudelijk reglement redactieraad

18 juli 2016

Redactiestatuut Omroep

Voorbeeld Redactiestatuut Omroep


1. Doel van het statuut

Dit programmastatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van de omroep te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functie van de omroep. Lees meer over Redactiestatuut Omroep

18 juli 2016

Redactiestatuut Personeelsblad

Voorbeeld redactiestatuut personeelsblad

(reglement overeenkomstig artikel 10 lid 2 van het huishoudelijk reglement van de Nationale Ziekenhuisraad)

Artikel 1

De Nationale Ziekenhuisraad geeft op grond van artikel 3 van de statuten een tijdschrift uit. Artikel 10 van het huishoudelijk reglement geeft daaromtrent de volgende aanwijzingen: Lees meer over Redactiestatuut Personeelsblad

18 juli 2016

Verzekeringen

Ben je van plan om naar risicogebieden af te reizen, sluit dan een verzekering af inclusief molest/repatriëring

Reis- en ongevallenverzekering

Ben je voor je werk als (foto)journalist weleens voor een klus in het buitenland? Voor NVJ leden is er een complete reis- en ongevallenverzekering specifiek afgestemd op de risico’s die je als (foto)journalist loopt.  Lees meer over Verzekeringen

20 juli 2016
Resultaat 81 - 90  (van 853)

Pagina's

Verfijn resultaten

Trefwoorden