Nieuws

Persverklaring NVJ: Tripoli en persgedrag

De NVJ is de laatste dagen veelvuldig gevraagd of zij geen standpunt zou moeten innemen over de berichtgeving rondom de ramp in Tripoli en het gedrag van diverse media in het bijzonder.
De NVJ vindt dat media primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun publicaties en dat het niet aan de NVJ is om een oordeel te geven over publicaties, die in de ogen van het publiek over de grens van het betamelijke gaan. De NVJ is niet de zedenmeester van de journalistiek, maar de vereniging die het opneemt voor de belangen van de beroepsgroep. Lees meer over Persverklaring NVJ: Tripoli en persgedrag

17 mei 2010

Christian van Thillo hoofdgast Freelancersdag

Christian van Thillo, bestuurder van De Persgroep, is hoofdspreker tijdens de komende Grote Freelancersdag die op dinsdag 1 juni wordt gehouden in Amersfoort. Van Thillo zal ingaan op de strategie van uitgevers, achtergronden en belangen en zal de aanwezige freelancers van advies voorzien. De Grote Freelancersdag is een inspirerende dag met ondermeer praktisch toepasbare workshops voor freelance journalisten, fotojournalisten en omroepfreelancers. Tussendoor en na afloop is er voldoende gelegenheid om collega’s en potentiële opdrachtgevers te ontmoeten. Lees meer over Christian van Thillo hoofdgast Freelancersdag

4 mei 2010

Wob-verzoek mag niets kosten

Een Wob-verzoek mag niets kosten, hooguit een redelijke vergoeding voor bijvoorbeeld kopieerkosten. Er kan geen rekening worden gestuurd naar degene die een beroep doet op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om de overheid te dwingen niet-geopenbaarde documenten vrij te geven. Dat is de uitkomst van een zaak die onderzoeksjournalist Brenno de Winter voerde tegen de gemeente Kaag en Braassem. De NVJ noemt het een overwinning op de persvrijheid. Lees meer op Villamedia. Lees meer over Wob-verzoek mag niets kosten

4 mei 2010

‘Publish and be bankrupted’

De Britse smaadwetgeving tast wereldwijd de persvrijheid aan, zo waarschuwde Peter Noorlander maandag in de jaarlijkse Persvrijheidlezing in Den Haag die dit jaar in het teken stond van het thema ‘publish and don’t be dammed’. Noorlander is directeur van het in Londen gevestigde Media Legal Defence Initiative, de organisatie die journalisten juridisch bijstaat. Zij raken in problemen door smaadzaken die worden aangespannen door multinationals of rijke sjeiks. De kosten voor schadevergoedingen en advocatenkosten zijn vaak torenhoog. ‘Publish and be bankrupted’ kun je daarom beter zeggen, aldus Peter Noorlander. Lees meer over ‘Publish and be bankrupted’

3 mei 2010

Freedom House Barometer

Voor het achtste jaar opeenvolgend neemt de persvrijheid wereldwijd af, aldus de Freedom House Barometer die op maandag 3 mei werd gepresenteerd. Afgelopen jaar noteerde Freedom House tegenover iedere verbetering ergens in de wereld, twee verslechteringen. Nog maar 16 procent van de wereldbevolking leeft in landen waar persvrijheid is. Lees meer over Freedom House Barometer

3 mei 2010

Principeakkoord CAO Publieks- en Opinietijdschriften

De NVJ en de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV) en de NVJ hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten en Opinieweekbladjournalisten (PuOp). Het resultaat dat nu ter goedkeuring aan de achterban wordt voorgelegd omvat ondermeer: een looptijd van 21 maanden;
een eenmalige uitkering van 1 procent per 1 juli 2010 en een eenmalige uitkering van 1 procent per december 2010; onderzoek naar de mogelijkheden tot scholing, respectievelijk instroom van journalisten; onderzoek naar de integratie van beide CAO’s per 1 april 2011. Lees meer over Principeakkoord CAO Publieks- en Opinietijdschriften

3 mei 2010
Resultaat 161 - 170  (van 265)

Pagina's