Nieuws

Speciale editie zakboekje Straatfotografie

De NVF verspreidt in april een speciale editie van het rode zakboekje ‘Straatfotografie’ onder haar leden. Deze versie is speciaal afgestemd op de beroepspraktijk van fotojournalisten. De vermelding van de Politie Perskaart en het 24-uursnoodnummer van de NVJ/NVF wordt in deze versie opgenomen. Als fotografen onverhoopt in de problemen komen op straat met politie, beveiligers of anderen dan kunnen ze dit nummer bellen. Lees meer over Speciale editie zakboekje Straatfotografie

20 maart 2013

Journalistiek als water uit de kraan

De journalistiek als leverancier van nieuws en publieke meningsvorming maakt zware tijden door. Het aantal media is enorm toegenomen en het publiek is versplinterd. De financiering van de journalistiek staat sterk onder druk, wat grote gevolgen heeft voor de kwaliteit.
De NTR organiseert vrijdag 22 maart onder de titel ‘Journalistiek als water uit de kraan’ een Expertmeeting Journalistiek in de Rode Hoed in Amsterdam. NVJ-secretaris Thomas Bruning schreef ter voorbereiding de column ‘Journalistiek en de prijs van publieke waarde’. Lees meer over Journalistiek als water uit de kraan

20 maart 2013

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Maandag 16 maart jl. is een wetswijziging in werking getreden van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging vloeit voort uit de implementatie van een Europese Richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Op grond van de wetswijziging is het nu toegestaan om minimaal € 40 invorderingskosten in rekening te brengen als je factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan. Dit bedrag is zonder aanmaning of ingebrekestelling voor iedere openstaande factuur verschuldigd. Heb je geen betalingstermijn met je opdrachtgever afgesproken, dan dient je factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst te zijn betaald. Met je opdrachtgever kan je een maximumbetalingstermijn van in beginsel 60 dagen afspreken mits dit uitdrukkelijk in de overeenkomst of algemene voorwaarden is vastgelegd. Een langere betalingstermijn dan 60 dagen is in uitzonderingssituaties mogelijk mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Voor overheidsinstanties geldt een maximum betalingstermijn van in beginsel 30 dagen. Een langere termijn van ten hoogste 60 dagen is in uitzonderingssituaties mogelijk. Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met de Advocaten & Juristen van de NVJ.

Bron: Staatsblad Lees meer over Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

20 maart 2013

Minister wil overleg met NVJ over 112-publicaties

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil overleggen met de NVJ over het publiceren van privacy-gevoelige informatie zoals adressen bij 112-berichten. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van Kamervragen van de SP-kamerleden Kooiman en Gesthuizen. De NVJ dringt al jaren aan op een betere informatievoorziening en alarmering voor de pers. De nu voorgenomen verdere inperking vanwege “privacy-argumenten” vindt de NVJ onacceptabel.

Beluister het interview met Thomas Bruning over dit onderwerp tijdens NCRV lunch! Lees meer over Minister wil overleg met NVJ over 112-publicaties

18 maart 2013

Omroepplatform Werkwijzer

Vanaf deze week is Werkwijzer live. Dit is het platform dat gekoppeld is aan reorganisaties. Alle publieke omroepen kunnen hier hun medewerkers die gedwongen moeten vertrekken voor aanmelden en (een deel van) de reorganisatiebudgetten kunnen hier toegekend worden. Werkwijzer is een initiatief van het Scholings- en Werkgelegenheidsfonds van de publieke omroepen AWO, waarin werkgevers en werknemers (dus ook de NVJ) zitting hebben. Download hier (pdf) de brochure. Lees meer over Omroepplatform Werkwijzer

18 maart 2013

NVJ wil uitleg van Parool en Folia

De NVJ wil op zeer korte termijn tekst en uitleg van de hoofdredacteuren van Het Parool en Folia over de nieuwe samenwerking tussen beide bladen. Het Parool stopt de samenwerking met freelance wetenschapsjournalisten en is een samenwerking aangegaan met Folia, het weekblad voor de Universiteit van Amsterdam (UvA). De wetenschapsartikelen zullen door Folia kosteloos worden verstrekt, aldus Villamedia. Lees meer over NVJ wil uitleg van Parool en Folia

15 maart 2013

Politieperskaart over naar NVJ

Na 33 jaar is de Stichting Landelijke Politieperskaart (LPP) na maandenlange voorbereiding vandaag opgeheven. Alle activiteiten worden overgenomen door de NVJ, die de administratie en uitgifte van kaarten in beheer neemt. De politieperskaart zou bij de NVJ beter op zijn plek zijn en continuïteit van de dienstverlening in de toekomst beter waarborgen. De wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige rond 3500 kaarthouders. De voorwaarden om een politieperskaart te verkrijgen blijven ongewijzigd. Een NVJ-lidmaatschap is evenmin een vereiste, zoals dat ook onder de oude situatie niet nodig was. Lees meer over Politieperskaart over naar NVJ

14 maart 2013
Resultaat 331 - 340  (van 418)

Pagina's