Nieuws

Eerste bijeenkomst #JJDO2011

Donderdag 27 januari vond de eerste bijeenkomst plaats voor alle journalisten die met een stimuleringsregeling (Plasterk of CAO) werkzaam zijn bij dagbladen en opinieweekbladen. Deze dag stond in het teken van Social media & transparantie. Het was een inspirerende dag, waarin veel ervaringen zijn uitgewisseld. Een volledig verslag leest u hieronder. De volgende bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 19 mei, rondom het thema Onderzoeksjournalistiek & research. Binnenkort zullen wij hierover berichten op www.nvj.nl/academy. Lees meer over Eerste bijeenkomst #JJDO2011

31 januari 2011

Tegenvaller voor dagbladjournalisten

De meeste dagbladjournalisten zien op het eerste salarisafschrift van 2011 een tegenvaller. Tot veler verrassing brengen de werkgevers dit jaar weer de verschuldigde Vut-premie bij de werknemers in rekening. Dit is voor de meeste dagbladjournalisten 1,4% van de Vut-grondslag. De NVJ houdt echter vast aan de in het CAO-akkoord gemaakte afspraak dat de restfinanciering voor de VUT onderdeel zal zijn van het CAO-overleg 2011. Lees meer over Tegenvaller voor dagbladjournalisten

28 januari 2011

NVJ vraagt reacties omtrent administratiesysteem AD

AD Nieuwsmedia voert per 1 februari een nieuw administratiesysteem in voor freelancers, het zogenoemde Redactioneel Medewerkers Beheer (RMB). Volgens AD zal dit systeem leiden tot een aanzienlijke verlichting van de administratieve verplichtingen. Vorige week ontvingen de freelance (foto)journalisten een uitgebreide toelichting. De NVJ wil graag de reacties hieromtrent peilen. Lees meer over NVJ vraagt reacties omtrent administratiesysteem AD

26 januari 2011

‘Voorstel NDC heeft niets te maken met verlenging sociaal plan’

NVJ, FNV KIEM en CNV Media willen met de directie van NDC praten over verlenging van het sociaal plan zoals dat tot 1 januari 2011 van kracht was. De directie geeft aan dat zij hierop niet wenst in te gaan en dat er vanaf 1 januari j.l. geen sociaal plan meer van toepassing is. Bij reorganisaties van geringe omvang zal men met individuele medewerkers en/of de OR zelf proberen om tot afspraken te komen. Bij grotere reorganisaties zal NDC de bonden wel blijven informeren. De NVJ beraadt zich op de ontstane situatie. Lees meer over ‘Voorstel NDC heeft niets te maken met verlenging sociaal plan’

18 januari 2011
Resultaat 41 - 48  (van 47)

Pagina's