Nieuws

INSI: bijna 120 journalisten gedood in 2011

In 2011 zijn bijna 120 journalisten omgekomen bij de uitoefening van hun vak. Dit meldt het International News Safety Institute, het in Londen gevestigde internationale netwerk van nieuwsorganisaties en vakbonden waaronder de NVJ. Met name de conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de natuurrampen in Japan en Nieuw-Zeeland en de nucleaire gevaren in Japan brachten voor journalisten extra risico’s met zich mee. Lees meer over INSI: bijna 120 journalisten gedood in 2011

19 december 2011

Contributie NVJ

Met ingang van 1 januari 2012 wijzigt de minimumcontributie van € 18,50 naar € 19,50 per maand, het maximum contributiebedrag blijft met € 36 per maand ongewijzigd. Voor de NVF Fotojournalisten wijzigt het maandtarief per 1 januari 2012 naar € 26 (was 24,92 en € 25). In de afgelopen jaren zijn de contributietarieven nagenoeg gelijk gebleven, bij de NVF zijn de tarieven niet gewijzigd sinds 2007. De tarieven komen daarmee nu meer in lijn met de inflatieontwikkeling. Op nvj.nl/lidmaatschap is een tabel te downloaden met daarin alle lidmaatschapsvormen en bijbehorende contributies. Lees meer over Contributie NVJ

16 december 2011

EFJ-rapport gevangen journalisten in Turkije

In haar rapport naar aanleiding van een bezoek aan Turkije uit de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) haar grote zorg over de verslechterende situatie van de persvrijheid in Turkije. Het land kent het hoogste aantal gevangen journalisten in Europa. EFJ eist in het rapport nogmaals de onmiddellijke vrijlating van de meer dan 60 journalisten die momenteel gevangen zitten. Verder roept EFJ landen op om een van de gevangen journalisten te ‘adopteren’. Dit houdt in dat de zaak van een individuele journalist speciaal wordt gevolgd en dat er met de journalist wordt gecorrespondeerd. België en Frankrijk hebben inmiddels gehoor gegeven aan deze oproep. Lees meer over EFJ-rapport gevangen journalisten in Turkije

16 december 2011

Urgente oproep aan alle freelancers

Om freelancers beter van dienst te kunnen zijn wil de NVJ in kaart brengen welke contracten freelancers krijgen en welke tarieven zij krijgen betaald. Daarom verzoeken we alle leden en niet-leden om de volgende informatie naar ons toe te sturen:

- kopie contracten freelancers
- kopie contracten persfotografen
- kopie contracten webredacteuren
- overzicht betaalde tarieven per medium van de afgelopen vijf jaar (2007 tot en met 2011)
- Leeftijd, functie en medium vermelden (naam optatief)

De informatie zal worden gebruikt om de discussie met de mediasector, de politiek en de NMa aan te gaan over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers. Schroom niet om mee te doen en informatie in te zenden naar freelance@nvj.nl want alleen dan kan de NVJ het verschil voor u maken.

Het spreekt voor zich dat alle informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. Lees meer over Urgente oproep aan alle freelancers

16 december 2011
Resultaat 11 - 20  (van 354)

Pagina's