Nieuws

Onderzoek naar wurgcontracten en positie freelance (foto)journalisten

De secties NVF en Freelance van de NVJ vervolgen deze maand het onderzoek naar de positie van freelance journalisten en fotojournalisten. Onderzocht wordt of veel freelancers met zogenoemde wurgcontracten werken en wat hun tariefsontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen vijf jaar. NVF- en Freelance secretaris Rosa García López: ‘We willen harde feiten en cijfers boven tafel krijgen om te weten hoe de de freelancer er voor staat. Op basis van die informatie kan de NVJ de positie van de freelancer onder de aandacht brengen van alle stakeholders. Het doel is natuurlijk om deze positie uiteindelijk te verbeteren.’ Lees meer over Onderzoek naar wurgcontracten en positie freelance (foto)journalisten

10 januari 2012

Reacties besluit overleg besturen Freelance en NVF

Acht freelancers en drie fotografen reageerden via e-mail op het besluit van de besturen freelance en NVF om geen eigen acties te organiseren in het verlengde van de dagbladacties vorige week. Via Twitter ontving de NVJ een herhaaldelijk oproep om zich in te zetten voor een Freelance CAO. De NVJ geeft een overzicht van alle reacties en vragen, inclusief antwoorden. Lees meer over Reacties besluit overleg besturen Freelance en NVF

23 december 2011

Negen vragen over wurgcontracten

Regelmatig krijgen freelance journalisten en fotografen door opdrachtgevers bepalingen voorgelegd waarin zij alle rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, moeten overdragen. Wurgcontracten. Wat zijn het en wat zijn de mogelijkheden om je hiertegen te verzetten? En wat doet de NVJ tegen het verschijnsel wurgcontract? Lees meer over Negen vragen over wurgcontracten

23 december 2011

NVJ over: Transparantie

Transparantie had het Woord van het Jaar moeten zijn als dat niet al Tuigdorp was geworden – en als Transparantie niet al bestaan had. Toch: woord van het jaar, omdat transparantie het begrip is waar het ook dit jaar aan heeft ontbroken. Of het nou ging om openheid over de toestand van de Euro, de benoeming van Donner als vice-president van de Raad van State of de ijsbeertjes in Frozen Planet: gebrek aan openheid hebben zij met elkaar gemeen. Lees meer over NVJ over: Transparantie

23 december 2011

Urgente oproep aan alle freelancers

Maar liefst 78 freelancers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de NVJ van afgelopen vrijdag 16 december. De NVJ roept alle freelancers op om inzage te geven in hun contracten en in hun tarieven. Om een representatief beeld te krijgen van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers is het noodzakelijk dat freelancers en masse gehoor geven aan deze urgente oproep. Lees meer over Urgente oproep aan alle freelancers

23 december 2011

Urgente oproep aan alle freelancers

Om freelancers beter van dienst te kunnen zijn wil de NVJ in kaart brengen welke contracten freelancers krijgen en welke tarieven zij krijgen betaald. Daarom verzoeken we alle leden en niet-leden om de volgende informatie naar ons toe te sturen:

- kopie contracten freelancers
- kopie contracten persfotografen
- kopie contracten webredacteuren
- overzicht betaalde tarieven per medium van de afgelopen vijf jaar (2007 tot en met 2011)
- Leeftijd, functie en medium vermelden (naam optatief)

De informatie zal worden gebruikt om de discussie met de mediasector, de politiek en de NMa aan te gaan over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van freelancers. Schroom niet om mee te doen en informatie in te zenden naar freelance@nvj.nl want alleen dan kan de NVJ het verschil voor u maken.

Het spreekt voor zich dat alle informatie strikt vertrouwelijk zal worden behandeld. Lees meer over Urgente oproep aan alle freelancers

16 december 2011
Resultaat 801 - 810  (van 943)

Pagina's

Verfijn resultaten

Trefwoorden