Bestuursblog Renske Heddema: "Werk in uitvoering"

donderdag 30 december 2021

‘Is dit beleid of is er over nagedacht?’ Met enige regelmaat duikt de ironische vraag ergens weer op in de conversatie. Het containerbegrip staat in een niet al te hoog aanzien. Beleid is het heen-en-weer-schuiven van dossiers, hoor je dan kleinerend zeggen. Waarbij de uitvoering nogal eens anders uitpakt dan de voornemens op papier. De recente schandalen rondom de toeslagen en de aardgaswinning doen weinig om de reputatie van beleidsmakers te verbeteren. En nu heeft de NVJ dan ook beleidsteams. De nieuwe structuur kent drie teams die het bestuur adviseren over de pijlers van de vereniging: Werkvoorwaarden, Persvrijheid en Vakontwikkeling.

Zonder goede werkvoorwaarden is geen onafhankelijke journalistiek mogelijk, maar zonder persvrijheid evenmin. En zonder een NVJ Academy, juridische bijstand of service bij je beroepsmatige ontwikkeling, is de NVJ niet compleet. Het is juist die onderlinge samenhang van de drie pijlers die de kracht van de NVJ uitmaakt. 

Maar zijn wij nu als praktische professionals de meest aangewezen types om ons over strategie te buigen? Daar kun je je twijfels bij hebben. Toch is dit het moment om alle hens aan dek te halen als het gaat om de positionering van ons vak. De verdringing van oude verdienmodellen door Big Tech, het verlies van vertrouwen in de media door een veelvoud van sociale kanalen, het muilkorven van een vrije pers: uitdagingen genoeg. Er kwamen dan ook verrassend veel sollicitaties voor de beleidsteams bij de verkiezingen. En nu de eerste vergaderingen met de teams achter ons liggen, kunnen we zeggen dat het elan om mee te denken met het bestuur groot is.

De grote winst van de teams is dat ze multidisciplinair zijn samengesteld. Als je het hebt over diversiteit dan is dat alvast winst. Heel inspirerend om met beginnende journalisten in vaste dienst, docenten, veteranen in het vak en drukbezette freelancers samen te werken aan thema’s die ons allemaal raken. De oude NVJ-structuur voorzag daar niet in. Het betekent enerzijds een versterking van denkkracht van het bestuur, anderzijds een betere doorvoer van thema’s die aan de basis leven. Dat is althans de bedoeling. We worden professioneel getraind in het functioneren met elkaar. Het is werk in uitvoering.

En zo gaan we het komende jaar de nieuwe structuur handen en voeten geven. We doen dat vanuit onze kracht. De NVJ groeit en verjongt, geheel tegen de heersende trend in vakbondsland. Zo hebben we onlangs het 8000ste lid verwelkomd: Rens Lieman.

Bij al het denkwerk blijven we strijden in de frontlinie. De fair practice code bij de omroep staat, de strijd bij de uitgevers is gaande. Ik denk wel eens aan die chefs bij kranten, die zich al even ongemakkelijk voelen bij het onderhandelen als hun freelancers. Maar toch hun stukloners met een schamel tekentarief moeten afschepen. En aan hoofdredacties die gegijzeld worden door hun winstmakende directies. Laten we ze de argumenten leveren op te komen voor de auteurs, fotografen en hun rechten. Daarbij kunnen we best een beetje beleid gebruiken.

Renske Heddema, voorzitter NVJ