Bestuursvacatures Reprorecht, LIRA en Stichtingsbestuur Raad voor de Journalistiek

maandag 18 november 2019

De Nederlandse Vereniging van Journalisten wordt in de besturen van verschillende organisaties vertegenwoordigd. Op dit moment zijn er vacatures bij de Stichting Reprorecht, LIRA en het Stichtingsbestuur van de Raad voor de Journalistiek.

Geïnteresseerde leden van de NVJ kunnen reageren op de verschillende vacatures door vòòr 2 december a.s. een korte motivatie en CV te sturen aan Pauline Niels, bestuurssecretaresse NVJ, pniels@nvj.nl o.v.v. de vacature waarnaar de interesse uitgaat.

Vacature bestuurslid Stichting Reprorecht

Stichting Reprorecht zorgt met de reprorechtregeling dat bedrijven voor een passend bedrag informatie digitaal en op papier kunnen kopiëren, en dat de vergoeding terechtkomt bij de makers. De vergoedingen worden ieder jaar verdeeld onder de rechthebbenden: auteurs, beeldmakers en uitgevers. De makers ontvangen hun vergoeding via hun uitgever, via Stichting Lira of via Stichting Pictoright.

Het bestuurslid heeft zitting in het toezichthoudend bestuur dat 4 keer per jaar bijeen komt. Daarnaast is de bestuurder aanwezig bij overleggen met de makers.

De bestuurskandidaat heeft:

 • beroepservaring als auteursrechthebbend auteur respectievelijk uitgever;
 • gebleken belangstelling voor de voorwaarden waaronder auteurs respectievelijk uitgevers in Nederland werken;
 • in staat tot het beargumenteren en formuleren van een onafhankelijk oordeel;
 • bij voorkeur enige affiniteit met, en kennis van het auteursrecht;
 • ervaring als bestuurder van een auteurs- respectievelijk uitgeversorganisatie of een collectieve beheersorganisatie strekt tot aanbeveling.

Reprorecht betaalt vacatiegeld (310 euro per vergadering) en vergoedt reiskosten.

Vacature bestuurslid LIRA

LIRA is de auteursrechtenorganisatie voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten (of hun erfgenamen). Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten. Lira beheert (collectief) auteursrechten van schrijvers en verdeelt vergoedingen onder alle tekstmakers die daar recht op hebben. Via het Lira Fonds steunt Lira organisaties en activiteiten die de sociale en culturele positie van tekstmakers versterken. Als gezaghebbende, auteursrechtelijke belangenbehartiger met meer dan tienduizend aangesloten auteurs is Lira transparant, flexibel, betrokken en servicegericht. Voor Lira staat het belang van de rechthebbenden centraal.

De Lira-bestuurder die wordt voorgedragen door de NVJ: 

 • is actief als freelance journalist en is aangesloten bij LIRA
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring,  functioneert goed binnen een collegiaal team
 • beschikt over een breed netwerk, bij voorkeur ook binnen omroep en/ of uitgeverswereld;
 • is communicatief vaardig, kan contacten met de achterban; de sectie Zelfstandigen NVJ  en Auteursbond onderhouden;
 • kan complexe (juridische) problemen tot de kern terugbrengen; Kennis auteursrecht is een pré
 • beschikt over strategisch inzicht en over het vermogen tactische doelen op korte termijn te toetsen aan de strategie op langere termijn
 • is minimaal 1 dag per maand beschikbaar

Voor vergaderingen (12 x  per jaar) en relevante bijeenkomsten is het vacatiegeld € 190,-

Vacature Stichtingsbestuur Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek (een onafhankelijke instantie waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf) is ingesteld door de Stichting Raad voor de Journalistiek. De organisaties die deelnemen in de Stichting, de participanten, dragen financieel bij aan de instandhouding van de Raad en daarmee aan het mogelijk maken van zijn werk. Het bestuur van de Stichting, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de participanten, is momenteel op zoek naar een nieuw bestuurslid die de NVJ zal vertegenwoordigen.

Het Stichtingsbestuur benoemt de leden van de Raad voor de Journalistiek, stelt het Reglement voor de werkwijze van de Raad vast en is verantwoordelijke voor begroting en positionering van de Raad.

Het Stichtingsbestuur is op zoek naar een kandidaat die strategisch mede sturing kan geven aan de Stichting, en vragen van deze tijd goed kan doorzien, zoals het belang van zelfregulering als het gaat om het naleven van de ethische codes voor journalisten, maar ook de positionering van de Raad in de Nederlandse journalistiek.  Het Stichtingsbestuur komt 3 maal per jaar bijeen.

De bestuurskandidaat:

 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring, functioneert goed binnen een collegiaal team
 • beschikt over een breed netwerk, bij voorkeur in leidinggevende rol, binnen omroep en/ of uitgeverswereld;
 • beschikt over strategisch inzicht en kennis over de mediawereld en de rol van de journalistiek daarbinnen.
 • Het betreft een onbezoldigde functie.