Bestuurswijzigingen NVF

woensdag 30 september 2015

Maria Hermes is met ingang van 14 september de nieuwe voorzitter van NVF Fotojournalisten. Zij volgt Rimmer Mulder op, die aftreedt als voorzitter na de termijnen van twee keer drie jaar. Het bestuur van NVF heeft tevens Hans Hordijk verwelkomd als nieuw bestuurslid.

Maria Hermes is sinds twee jaar NVF-bestuurslid. Zij heeft in die periode opiniestukken geschreven over en ter verbetering van het fotojournalistieke vak en zich als woordvoerder van de NVF gemanifesteerd tijdens de Verenigingsraad en bestuursconferenties van de NVJ. Het NVF-bestuur, Rimmer Mulder en de NVJ zijn zeer verheugd over haar aanstelling.

 

Hans Hordijk is met ingang van 14 september NVF-bestuurslid. Hordijk solliciteerde naar deze functie na een oproep van de NVF. Sinds 1988 is hij zelfstandig freelance fotograaf. Hij verzorgt de fotografie voor diverse opdrachtgevers in de journalistiek en het bedrijfsleven. Zijn kracht ligt vooral in de reportage-, portret- en documentaire fotografie. Op die gebieden is hij inmiddels door de wol geverfd, maar onverminderd enthousiast.

 

Geen digitale verkiezing

De NVJ heeft de verenigingsdemocratie dit jaar een andere vorm gegeven met digitale stemmingen en raadplegingen. In het verlengde daarvan ligt het voor de hand om ook digitale verkiezingen in te zetten voor de besturen van de secties. De samenstelling van het zittend NVJ-bestuur is de afgelopen jaren verschillende malen gewijzigd. Nog deze zomer trad Hans Hordijk aan als nieuw lid in de plaats van Martijn van der Griendt. Er is op dit moment geen vacature die een digitale verkiezing nodig zou maken.

Goede mix van ervaring en nieuw elan

Het bestuur zou kunnen besluiten als geheel af te treden om vervolgens wel een (digitale) verkiezing uit te schrijven waarbij het hele bestuur (met uitzondering van voorzitter Rimmer Mulder) zich dan verkiesbaar zou stellen. Dat is ongewenst en niet in het belang van de sectie. Er is een goede mix van ervaring en nieuw elan, de sfeer is goed en de motivatie om in deze samenstelling nog  een tijd door te gaan is groot.

Rimmer Mulder

Dat laatste geldt niet voor Rimmer Mulder die eerder dit jaar al liet weten zo langzamerhand een punt te willen zetten achter zijn bestuursperiode. Daarbij is voor hem een belangrijke overweging dat het, nu de rol van de secties ook zal veranderen, tijd wordt voor een jongere die heel direct betrokken is bij de beroepspraktijk.

De nieuwe regels binnen de NVJ bieden de sectiebesturen de mogelijkheid uit hun midden een voorzitter te kiezen. Van die mogelijkheid heeft het NVF-bestuur gebruik gemaakt Maria Hermes te benoemen als de opvolger van Rimmer. Zij treedt per direct aan.

Samenstelling NVF-bestuur

  • Maria Hermes, voorzitter
  • Eric Brinkhorst
  • Ingrid de Groot
  • Hans Hordijk
  • Serge Ligtenberg
  • Gerard Til
  • Dirk-Jan Visser

Bestuurstermijn

Een sectiebestuur moet uit minimaal vijf leden bestaan.  Voor de nu zittende leden geldt een termijn van drie jaar. In het najaar van 2018 zullen er in elk geval digitale verkiezingen moeten worden georganiseerd. Dat kan ook nodig zijn bij tussentijds aftreden.

foto's: Eric Brinkhorst