Bijeenkomst 11 april over cao SBS

woensdag 6 april 2016

De directie van SBS Productions heeft in de onderhandelingen voor de nieuwe cao 2016 een voorstel gedaan voor een loonsverhoging. De NVJ en FNV Kiem vinden dat bod veel te laag en houden daarom op maandag 11 april een bijeenkomst om van hun leden bij SBS te horen hoe zij daarover denken.

De NVJ vindt dat SBS alles op één hoop gooit: salarisverhoging en doorgroei in salarisschalen. Alle andere omroepen, maar ook Sanoma – het moederbedrijf van SBS – bieden hun medewerkers een redelijke loonsverhoging naast een substantiële jaarlijkse periodiek in de salarisschaal (al dan niet afhankelijk van prestatie).

Medewerkers hebben een achterstand opgelopen

Door de afwijkende beloningssystematiek hebben SBS-medewerkers de afgelopen jaren een achterstand opgelopen in vergelijking met hun omroepcollega’s elders. Onvrede daarover kwam naar voren uit een enquête onder alle SBS’ers en op een eerdere personeelsvergadering. Men voelt zich onvoldoende gewaardeerd. NVJ en FNV Kiem vinden dat SBS niet alleen moet investeren in de zender en de programma’s, maar juist ook in de makers.

Bijeenkomst 11 april

De bijeenkomst van NVJ en FNV Kiem is op maandag 11 april om 15.00 uur bij SBS Productions. Ook niet-leden zijn welkom. De andere resultaten van het cao-overleg tot dusver zullen dan ook aan de orde komen.