Bijeenkomst Jaar van de Regio met Inge Brakman

maandag 17 februari 2014

De NVJ organiseert op 9 april in Weert de eerste bijeenkomst in het kader van het Jaar van de Regio. Een van de gastsprekers is Inge Brakman, voorzitter van de Commissie Toekomstverkenning Publiek Mediabestel, die de Raad voor Cultuur zal adviseren. De NVJ heeft 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Regio, een jaar waarin de meerwaarde en het belang van de regionale journalistiek zichtbaar moet worden.

De keuze om de eerste bijeenkomst in Weert te houden heeft onder andere te maken met actualiteiten die ook van belang kunnen zijn voor andere regio’s. 

De projectgroep Jaar van de Regio roept mensen op om samenwerkingsprojecten van geschreven media, omroepen en internet te delen via een speciaal meldpunt. Ideeën en succesvolle initiatieven van samenwerkende media kunnen worden gemeld aan Peter Beije: peterbeije@kpnmail.nl

De eerste bijeenkomst in het kader van het Jaar van de Regio wordt op 9 april gehouden in Weert. Tijdstip en locatie worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op deze site.