Bijeenkomst bij KRO-NCRV over flexibele arbeid

donderdag 4 september 2014

De NVJ organiseert samen met KIEM en CNV Media op 9 september een bijeenkomst voor het personeel van KRO-NCRV over flexibele arbeid binnen de eigen omroep. Het debat, op verzoek van KRO-NCRV, loopt vooruit op een omroepbrede discussie over dit onderwerp.

Binnen de omroepen is het thema flexibele arbeid altijd actueel. Mede door de gefaseerde invoering van de Wet Werk en Zekerheid gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen binnen het arbeidsrecht. Zo wordt per 1 juli 2015 de ketenregeling gewijzigd. Hierbij wordt de maximale duur waarbinnen 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan wettelijk teruggebracht naar 24 maanden. Om de keten te doorbreken moet een werknemer vanaf 1 juli 2015 bovendien langer dan 6 maanden uit dienst zijn, terwijl dat nu 3 maanden is. Van deze bepaling kan overigens bij CAO worden afgeweken.

Omroep-Cao

Niet voor niks staan flexibele arbeid (waaronder ook zzp’ers en payrollers worden verstaan) en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda van de NVJ en de andere werknemersorganisaties FNV KIEM en CNV Media en zijn een belangrijk onderdeel voor de onderhandelingen over de nieuwe omroep-CAO 2015.

Sociaal Plan NPO

Naast de thema’s flexibele arbeid en duurzame inzetbaarheid kunnen tijdens deze bijeenkomst ook andere thema’s omtrent arbeidvoorwaarden of bijvoorbeeld vragen over het per 1 januari 2015 door de NPO opgezegde sociaal plan aan de orde komen.

De bijeenkomst is openbaar. Ook niet-leden bij KRO-NCRV worden uitgenodigd om deel te nemen en hun bijdrage te leveren.

  • Datum: dinsdag 9 september, aanvang 16.00 uur
  • Locatie: AKN Gebouw, Willem Vogtzaal