Bijeenkomst rechtspositie auteurs uitgesteld

vrijdag 5 juni 2009

De rondetafelconferentie de auteursrechtproblematiek die een aantal beroepsorganisaties met Tweede Kamerleden op maandag 8 juni zou houden, wordt uitgesteld tot na Prinsjesdag.

De deelnemende beroepsorganisaties hebben dit besluit moeten nemen vanwege agendaproblemen van de kamerleden. Gezien de urgentie van het onderwerp, de bescherming van de rechtspositie van auteurs door het wetsvoorstel auteurscontractenrecht, is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de Tweede Kamer bij deze bijeenkomst onontbeerlijk.

De deelnemende beroepsorganisaties (NVJ – Freelance en NVF), BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), DDG (Dutch Directors Guild), Fotografenfederatie (BFN, GKf, PANL, SVFN) en het Netwerk Scenarioschrijvers, zullen zo spoedig mogelijk bekend maken wanneer de bijeenkomst alsnog plaats zal vinden.