Bijeenkomsten over akkoord SBK Wolters Kluwer

dinsdag 12 april 2011

Op 5 april hebben de bonden en Wolters Kluwer een akkoord bereikt over de inhoud van het sociaal beleidskader (SBK). Het oude beleidskader liep af op 31 december 2010. In het nieuwe sociaal beleidskader wordt de herplaatsingstermijn voor medewerkers met een lang dienstverband aangepast. Ook krijgen medewerkers via een speciaal outplacementtraject de gelegenheid om een zelfstandige praktijk op te zetten. Het akkoord wordt in twee personeelsbijeenkomsten in Deventer en Alphen voorgelegd aan de medewerkers van Wolters Kluwer.

De herplaatsingstermijn voor medewerkers met een dienstverband langer dan vijftien jaar wordt in het nieuwe SBK aangepast. Er is nu een categorie aan de herplaatsingstermijnen toegevoegd voor medewerkers met een dienstverband van twintig jaar of langer. Medewerkers met een kort dienstverband krijgen evenwel te maken met een iets kortere herplaatsingstermijn.

In het nieuwe SBK is afgesproken dat boventallige medewerkers kunnen kiezen voor een speciaal outplacementtraject gericht op zelfstandig ondernemerschap. In overleg met het outplacementbureau wordt gekeken of de weg van het zelfstandig ondernemerschap inderdaad kans van slagen zal hebben. De medewerker die dit wil heeft tot zes weken na de boventalligverklaring de tijd om te bepalen of hij wil vertrekken met de onmiddellijke vertrekregeling of via de herplaatsingstermijn.

Bijeenkomsten voor het personeel:
Dinsdag 26 april in Deventer van 12.30 tot 13.30 uur.
Donderdag 28 april in Alphen van 12.30 tot 13.30 uur.