Bijeenkomsten over sociaal plan TMG

woensdag 9 april 2014

De NVJ organiseert op donderdag 10 april twee bijeenkomsten voor leden en niet-leden om te praten over het principeakkoord voor het sociaal plan TMG. ’s Ochtends wordt TMG Amsterdam bezocht (10.00-11.30 uur; Henri Goeman Borgesius zaal) en ’s middags HMC Alkmaar (13.00-15.00 uur, Atrium). Vorige week bereikten de NVJ en drie andere vakorganisaties het principeakkoord. De basis van het oude sociaal plan blijft met een aantal  (financiële) aanpassingen.

Vorige week werd het principeakkoord bereikt dat door alle bonden (met uitzondering van de Unie die voor een neutralere houding kiest) positief aan de leden wordt voorgelegd. Voor zover in deze hoofdlijnen niet wordt afgeweken van het sociaal plan 2012-2013, blijft het oude plan van toepassing.

Hierbij moeten twee dingen goed in de gaten worden gehouden:

  1. Het oude sociaal plan 2012-2013 blijft zonder meer gelden voor reorganisaties waarop vóór 1 juli 2014 advies is gegeven door de betrokken ondernemingsraad.
  2. Het oude sociaal plan 2012-2013 is ook nadrukkelijk van toepassing op de personele gevolgen van de in de adviesaanvraag van 28 januari 2014 aangekondigde inkrimping van de cluster regionaal/lokaal (Holland Media Combinatie).

De meest in het oog springende inhoudelijke punten zijn:

  • De “oude” kantonrechtersformule blijft van toepassing;
  • Het onderscheid in vergoeding tussen vrijwillig en gedwongen vertrek blijft bestaan;
  • Wie vrijwillig vertrekt (plaatsmakersregeling) krijgt een vergoeding met correctiefactor 0,8;
  • Wie gedwongen het bedrijf verlaat, kan een vergoeding meekrijgen met correctiefactor 0,75;
  • Er zijn betere afspraken om mensen van werk naar werk te begeleiden. In het plan is een objectieve arbeidsmarktanalyse opgenomen, worden de benodigde kosten voor bemiddeling volledig door de werkgever betaald (ongeacht de hoogte) en is er een gemiddeld scholingsbedrag beschikbaar van 4.000 euro per persoon.

De leden kunnen hun stem uitbrengen voor donderdag 17 april.