Bijna helft lijdt omzetverlies

vrijdag 23 april 2010

Ruim 48 procent van de freelanceleden heeft verlies gedraaid in 2009. Bij eenvijfde bleef de omzet gelijk en 32 procent noemde een omzetstijging. Dit blijkt uit een enquête van de sectie Freelance. De respondenten werken in printmedia (65%), fotografie (36%), bij omroep (9%) of ergens anders (14%).

Voor 51 procent van de freelanceleden is het aantal opdrachten gedaald in 2009, een krappe 18 procent zegt dat ze evenveel opdrachten hadden en bij 30 procent steeg het aantal opdrachten. Van de leden die in 2009 een omzetverlies leden, zegt 14 procent dat het gaat om een daling van meer dan een kwart ten opzichte van 2008, terwijl ruim 10 procent zelfs een verlies leed van meer dan 50 procent. De grootste oorzaak van het omzetverlies moet worden gezocht in het verkrijgen van minder opdrachten, gevolgd door minder opdrachtgevers en lagere tarieven. Daartegenover staat dat ruim 16 procent van de respondenten een omzetverhoging noteerde van 10 tot 15 procent, ruim 7 procent zelfs 15 tot 25 procent.

Het onderzoek bevestigt de veronderstelling dat tarieven onder druk staan. Bij 29 procent werd vorig jaar het tarief verlaagd, 57 procent zegt dat het tarief gelijk bleef en bijna 14 procent kon wel rekenen op tariefsverhoging rekenen in 2009. Voor wat betreft het minimum uurtarief zegt 12 procent 20 euro per uur te ontvangen, 17 procent 30 euro, ruim 15 procent 40 euro, 17 procent 50 euro en 13 procent 60 euro. Negentien procent zegt dat het minimum uurtarief hoger dan 60 euro is. Bij meer dan de helft van de respondenten (57%) komt het maximum uurtarief uit op 80 euro of hoger. Verder zegt bijna 7 procent dat het maximum uurtarief 40 euro is, 8 procent 50 euro, 10 procent 60 euro en ruim 14 procent 70 euro. Als gemiddeld uurtarief tenslotte noemt 20 procent 60 euro, 17 procent 50 euro, ook 17 procent 70 euro en 13 procent 40 euro.