Blijf jij zzp’er: online rekentool en enquête

dinsdag 27 augustus 2013

Het plan van het kabinet om de zelfstandigenaftrek en startersaftrek af te schaffen pakt voor veel zzp’ers desastreus uit. Op de website www.blijfjijzzper.nl kunnen zelfstandigen simpel uitrekenen wat de gevolgen zijn voor het netto-inkomen als de bezuinigings-maatregelen daadwerkelijk worden doorgevoerd. De website wordt 27 augustus gelanceerd door NVJ, NVF, FNV KIEM, FotografenFederatie, BNO, Kunsten ’92 en Platform Beeldende Kunst.

Met de website vragen de initiatiefnemers de aandacht van het publiek en de politiek voor de dreigende problemen. Eén op de tien zzp’ers werkt in de creatieve sector. Ook zij krijgen straks te maken met de drastische belastingplannen van het kabinet. Met de simpele rekentool op www.blijfjijzzper.nl kunnen ze nu al online uitrekenen wat hun netto-inkomen wordt als zelfstandigenaftrek en startersaftrek worden afgeschaft.

Hoewel het kabinet zegt in te zetten op de creatieve industrie als topsector en op cultureel ondernemerschap, haalt het de randvoorwaarden daarvoor onderuit. Door de bezuinigingen kan een zzp’er 25 à 30 procent van het inkomen kwijtraken. De NVJ, NVF, FotografenFederatie, FNV KIEM, Kunsten ’92 en Platform Beeldende Kunst maken zich grote zorgen over de toekomst van het creatieve ondernemerschap als deze bezuinigingen doorgaan.

Met Blijf jij zzp’er willen ze de concrete gevolgen van de bezuinigingen zichtbaar maken. Zzp’ers kunnen zelf hun inkomensdaling berekenen. Daarnaast worden zij dringend uitgenodigd om mee te doen aan een mini-enquête en een online petitie. De resultaten worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Weekers maakt over drie weken op Prinsjesdag bekend hoe hij 500 miljoen euro wil weghalen bij de aftrek voor zelfstandigen.