Boom licht denkrichting toe

donderdag 10 november 2011

NVJ, FNV KIEM en Boom Uitgeverij zullen een Sociaal Plan afspreken, nadat de NVJ eerst de tekst van het Sociaal Plan ontvangt die Boom met de OR is overeengekomen, zonder dat de bonden hierin zijn gekend. Ook wacht de NVJ op de adviesaanvraag zoals die aan de OR en Redactie Raad zal worden voorgelegd. Boom heeft plannen om een nog onbekend aantal werknemers met vaste contracten te bewegen tot freelancerschap. Onlangs had de NVJ samen met FNV KIEM een gesprek met de directie van Boom Uitgeverij.

Tijdens dat overleg heeft de directie een toelichting gegeven op de denkrichting. De organisatie en de activiteiten moeten toekomstbestendig worden ingericht. Dit betekent verder ontwikkelen van de online activiteiten in samenhang met de printactiviteiten. Nieuwe producten en diensten, waaronder digitale activiteiten, worden ondergebracht in een aparte organisatie. Het weer toepassen van de kaasschaafmethode biedt geen soelaas, aldus Boom, de werkwijze moet aangepast worden. Het werken met flexibele arbeidskrachten hoeft geen verlies aan kwaliteit te betekenen. Ook na de 2 jaar zal gebruik worden gemaakt van de freelancers die in het kader van de reorganisatie een aanbod krijgen. Het behoud van kwaliteit is essentieel.