Brandbrief aan Slob: aanvullende noodmaatregelen voor lokale en regionale nieuwsmedia

maandag 30 maart 2020

In een brandbrief aan minister Slob (Mediazaken) ondersteunt de NVJ de dringende oproepen van branchevereniging NNP (lokale nieuwsmedia) en de NLPO (lokale omroepen) voor aanvullende noodmaatregelen voor lokale en regionale nieuwsmedia.

Lees hier de brief aan minister Slob >>

 

De journalistieke functie bij de regionale en lokale media is in de afgelopen jaren fors onder druk komen te staan. De advertentiebudgetten zijn fors teruggelopen en de transitie naar een digitale lezersmarkt en daarbij behorende betaalmodellen en adverteerders verloopt stroef. De klap die juist de lokale en regionale media nu te verduren krijgen is groot.

Tegelijkertijd maakt de journalistiek haar maatschappelijke meerwaarde waar. Als vitale beroepsgroep zorgt zij voor cruciale informatievoorziening aan de burgers. Er is juist nu veel behoefte aan nieuws uit de eigen regio maar precies hier staat de (foto)journalistiek in haar bestaansrecht onder druk en dreigt zij zelfs te worden platgelegd, of erger, te verdwijnen.

Juist nu is het cruciaal dat uitgeverijen kunnen voorzien in de informatiebehoefte. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk om alle journalisten – dus ook de zelfstandige (foto)journalisten – aan het werk te houden. 

Overheidssteun

De NVJ ondersteunt het pleidooi van NNP en NLPO voor overheidssteun om gedurende de coronacrisis de lokale en regionale nieuwsvoorziening overeind te houden:

  • Instant liquiditeitssteun, tijdelijke overname alle overige doorlopende kosten zoals huur, druk, rente leningen, etc.
  • Volledige compensatie Werktijdverkorting (in plaats van 90%)
  • Aanvullend noodfonds (30% van de totale loonkosten) specifiek beschikbaar te stellen voor opdrachten aan zelfstandige (foto)journalisten (cruciaal ook indien vaste medewerkers getroffen worden door het coronavirus)
  • Compensatie voor verlies aan advertentie-inkomsten voor lokale en regionale omroepen.  

In ruil dienen de mediabedrijven aan te tonen dat zij hun productie op peil houden en tenminste op een gelijk budgettair niveau opdrachten blijven verschaffen aan freelance (foto)journalisten en dienen zij de garantie af te geven hun personeel in dienst te houden.

Op de langere termijn

De NVJ voorziet daarnaast op de langere termijn een veel grotere impact voor de nieuwsmedia in brede zin, als gevolg van deze crisis. Ook daarin ziet zij voor de minister een belangrijke rol en zou zij in overleg met de mediabedrijven in de sector willen komen tot een pakket maatregelen, die zorgdraagt voor het behoud van een duurzaam en pluriform medialandschap.