Brief naar Minister Blok over weigering toegang journalist tot Rwanda

vrijdag 8 maart 2019

De NVJ en VVOJ (Vereniging van Onderzoeksjournalisten) vragen minister S. Blok van Buitenlandse Zaken om de toelatingsweigering van journaliste Anneke Verbraeken tot Rwanda met zijn ambtgenoot in Rwanda te bespreken. Woensdagavond 5 maart werd de journalist de toegang geweigerd tot het land.

Juist gelet op de nauwe (ontwikkelingssamenwerkings)banden tussen Nederland en Rwanda is het van groot belang dat de onafhankelijke controle-functie vanuit de pers goed wordt gewaarborgd. De journalistenverenigingen maken zich grote zorgen over de positie van journalisten in Rwanda die op deze wijze niet effectief hun werk kunnen doen.