Brief aan minister Slob: de nood is extreem hoog

donderdag 19 maart 2020

De NVJ vraagt in een brief aan minister Slob van Mediazaken om aandacht voor de situatie waarin vooral freelance journalisten en fotojournalisten terecht zijn gekomen na de uitbraak van het Corona-virus. Een van de verzoeken aan de minister is om passende aanvullende maatregelen te nemen, in nauwe coördinatie met de Taskforce van het ministerie van OCW.

foto: Martine Krekelaar

De NVJ vraagt aan de minister om nauw contact te houden met collega-minister Van Engelshoven (OCW) die de hoge nood onder zzp’ers in de culturele- en mediasector erkent en een Taskforce heeft opgericht om toe te zien op een efficiënte en snelle uitvoering van het steunpakket.

Meldpunt

Op het meldpunt dat de NVJ op zondag 15 maart heeft geïnstalleerd zijn inmiddels 200 meldingen binnengekomen van freelancers die te maken hebben met annuleringen van opdrachten. Enkele media verbreken zelfs samenwerkingsverbanden met freelancers omdat zij denken de crisis niet te overleven. De nood is kortom extreem hoog, schrijft de NVJ.

NVJ werkt aan scenario's

Komende weken werkt de NVJ zal de komende aan vier mogelijke scenario’s – afhankelijk van de duur van de coronacrisis. Het betreft de volgende scenario’s (slecht, slechter, lelijk en het ondenkbare). In dat laatste scenario worden zelfs de vitale sectoren platgelegd – iets wat we moeten voorkomen.