Brief met voorstellen aan Staatssecretaris Dekker

woensdag 5 december 2012


Maandag 10 december vergadert de zogeheten voortouwcommissie van OCW over de Mediabegroting 2013. Dan zal ook zogenoemde aanvullende taakstelling op het mediabudget, van 50 miljoen euro in 2016 oplopend tot 100 miljoen in 2017, door staatssecretaris Dekker worden toegelicht. Eerder stuurde de NVJ de staatssecretaris zeven concrete voorstellen en actiepunten (pdf), waaronder fondsvorming voor journalistieke initiatieven en projecten, steun voor onderzoeksjournalistieke initiatieven, herdefiniëring van de rol van de publieke omroep en een versterking van de positie van zelfstandigen.