Cao-onderhandelingen ANP in volle gang

dinsdag 14 januari 2020

De NVJ en ANP voeren op dit moment onderhandelingsgesprekken over een nieuwe cao. ‘De gesprekken hebben ons dichter bij elkaar gebracht, maar er is nog steeds sprake van een verschil waardoor partijen nog geen akkoord kunnen bereiken’, zegt onderhandelaar Wais Shirbaz. Op donderdag 16 januari organiseert de NVJ een informatiebijeenkomst voor iedereen op wie de cao van toepassing is.

Het laatste voorstel van de werkgever is een loonsverhoging van 2 procent per januari 2020 en 2 procent per januari 2021.  ‘Rekening houdend met de door beide partijen ingebrachte argumenten en met de hoop om tot een akkoord te komen, heeft de NVJ loonvoorstel van 3,5 procent gedaan.’

Dit laatste voorstel namens de werknemers is een loonsverhoging van 3,5 procent per januari 2020 en 3,5 procent per januari 2021. Om  koopkracht te kunnen behouden, moeten de lonen in 2020 met minimaal 3,5 procent stijgen, aldus dit voorstel.

Inmiddels zijn beide voorstellen ter stemming aan de leden voorgelegd die nog twee weken de tijd hebben om hun stem uit te brengen.

‘Vanuit de NVJ zijn we altijd transparant en volledig in onze berichtgeving. Dat geldt ook voor de informatie met betrekking tot de cao-gesprekken bij het ANP en de uitkomst daarvan tot nu toe.' Daarom organiseert de NVJ op 16 januari om 13.00 uur een informatiebijeenkomst bij het ANP. Tijdens deze bijeenkomst wil de NVJ iedereen op wie de cao van toepassing is zijn mening vragen en informatie uitwisselen.

Wais Shirbaz: ‘Tot nu toe zijn de gesprekken met het ANP goed verlopen en we hopen dan ook op een positieve uitkomst.'

cao